Menú Principal


Continguts de la secció

Informació complementaria
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s'informa que l'entitat titular d'aquesta pàgina web és L'ajuntament de Bigues i Riells amb domicili a Avgda. Prat de la Riba, 177.  08415 Bigues i Riells i el número de identificació fiscal Nif.P0802300D, d'ara en endavant l'Ajuntament. L'Ajuntament informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d'aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d'un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s'hi inclouen. L'Ajuntament es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d'acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s'utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l'àmbit i les finalitats especificades en cada cas. Mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella. Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web. L'usuari o usuària s'obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquestes condicions d'ús. Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts. L'ús d'aquesta pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, L'Ajuntament no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. D'igual manera, L'Ajuntament no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers. El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i L'Ajuntament. En conseqüència, L'Ajuntament no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web. L'Ajuntament es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats. El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis. L'ajuntament es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat  de l'Ajuntament vers l'usuari. Tots els articles publicats en (biguesiriells.cat) i els comentaris referents a qualsevol informació apareguda en aquest web són únicament i exclusiva responsabilitat de la persona o institució que els realitza, i en cap cas seran responsabilitat de l'Ajuntament ni de biguesiriells.cat.
Continguts i Text:Ajuntament Bigues i RiellsAvgda. Prat de la Riba, 177.  08415 Bigues i RiellsTelèfon contacte: (+34) 93 865 62 25 ajuntament@biguesiriells.cathttp://www.biguesiriells.catCoordinació del projecte i anàlisi de continguts:Diputació de Barcelona.Servei d'Assistència en Administració Electrònica, Avaluació i Qualitathttp://www.diba.catDisseny web i programacióSistemes i Xarxes Informàtiques Calidae S.LTel (+34) 93 865 44 33 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) info@calidae.com http://www.calidae.net
L'Ajuntament ofereix el seu web amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés als continguts al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats fí­siques i col·lectius amb diferents entorns tecnològics o d'accés.S'han tingut en compte les Pautes d'accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Access Initiative) que pertany al W3C (World Wide Web Consortium).En concret, aquest web s'adapta a les pautes del Web Content Accessibility Guidelines 1.0, nivell doble A, les quals van subjectes a altres estàndards i consideracions que es descriuen a continuació: Estàndards i compatibilitat Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2 del W3C. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.

El cercador AOCAT es una via ràpida per accedir al conjunt de serveis que t'ofereixen les diferents administracions de Catalunya.

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Av. Prat de la Riba, 167 • 08415 Bigues i Riells • T. 93 865 62 25 • F. 93 865 63 75 • Nif.P0802300D • ajuntament@biguesiriells.cat

Informació destacada

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA
Logotip de l'ajuntament
n | a | t | h | m | c | f | b