Menú Principal

Inici>Actualitat >Agenda > >   Ple ordinari 11102017

Continguts de la secció

Agenda
 
Dimecres, 11 d'octubre del 2017
Ple ordinari 11102017

PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

La propera reunió de l’Ajuntament Ple, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el dia  11 d’octubre de 2017  a  les vuit del vespre (20.00 hores), en 1a convocatòria i a dos quarts de nou (20:30 hores) en 2a convocatòria, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, habilitada al  Centre Cívic i Cultural de Bigues, situat al carrer Anna Mogas 130, amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

1.    Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.    Assabentat de l’informe d’estabilitat 2n trimestre 2017

3.    Assabentat de l’informe de morositat 2n trimestre 2017

4.    Proposta d’aprovació del Compte General de 2016

5.    Proposta de ratificació de la resolució de l’alcaldia d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Bigues i Riells al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 2017.

6.    Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 06/2017(ART. 32 LOEPSF)  i amortització anticipada crèdits 2017

7.    Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 07/2017. Suplement Crèdit Cultura i Festes

8.    Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 08/2017. Crèdits Extraordinaris-Noves inversions.

9.    Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2018.

10.  Proposta d’aprovació calendari fiscal de l’exercici 2018.

11.  Proposta d’aprovació de la moció de condemna dels fets ocorreguts el passat 1 d’octubre de 2017

12. Mocions d'urgència

13. Assabentat dels decrets d'alcaldia

14. Precs i preguntes

L’alcalde
Joan Josep Galiano Peralta

Bigues i Riells,  9 d’octubre de 2017

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament, Centre Cívic i Cultural el Rieral de Bigues
Horari: 20 h
Lectures: 228   |  Versió PDF  |   Envia'm


Enllaços

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Av. Prat de la Riba, 167 • 08415 Bigues i Riells • T. 93 865 62 25 • F. 93 865 63 75 • Nif.P0802300D • ajuntament@biguesiriells.cat

Informació destacada

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA
Logotip de l'ajuntament
n | a | t | h | m | c | f | b