Menú Principal

Inici>Ajuntament >Consell de Poble de Riells del Fai   Concurs de cartells per a la Festa Major de Riells del Fai 2015

Continguts de la secció

Consell de Poble de Riells del Fai
 
Dijous, 9 d'abril del 2015
Concurs de cartells per a la Festa Major de Riells del Fai 2015

Obertes les bases per a participar al concurs d'enguany

1)    Objecte
El Consell de poble de Riells del Fai convoca un concurs per a escollir el cartell de la Festa Major de Riells 2015.

2)    Participants
El concurs està obert a totes les edats.

3)    Premi
Consistirà en un àpat per a dues persones a un dels restaurants del poble de Riells del Fai.

4)    Obres
Han de ser originals, inèdites i no podran ser adaptacions o modificacions d’altres obres anteriors. No poden haver estat presentades en altres certàmens.

Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la foto reproducció i la impressió a quadricromia. Es valorarà, de manera especial, els dissenys que  tinguin alguna relació amb algun element o tret distintiu del poble de Riells.

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 originals. S’han de presentar en format vertical, de 297 mm x 420 mm, i amb una cartolina negre com a suport.

Al darrere del cartell,si és possible, també s’hi  ha d’adjuntar un CD o un USB amb el cartell en format JPG i PDF en alta resolució per a ésser reproduït en el programa de festa major o en qualsevol suport publicitari. Si el disseny està fet amb una tècnica manual haurà de ser fotografiat amb la màxima qualitat per tal de poder presentar-lo en format JPG i PDF.

En el cartell ha de figurar el text següent  Festa Major de Riells del Fai 2015.

No s’han de posar el logotips del Consell de poble ni de l’Ajuntament, que seran inserits posteriorment pel departament tècnic.

L’Ajuntament de Bigues i Riells passarà a ser el propietari legal de l’obra del disseny, i es reserva el dret de modificar algun detall  del cartell, a fi efecte, d’adequar-lo al format que convingui per tal de ser reproduït.

5)    Termini i documentació a presentar
Les obres es presentaran a la consergeria del Centre Cívic de Riells del Fai i el termini d’entrega dels treballs finalitzarà el dimecres 22 d’abril de 2015 a les 21 h.

Les obres es presentaran sota pseudònim, escrit al dors del cartell, i acompanyades d’un sobre tancat, on caldrà indicar a la part exterior de dit sobre la llegenda Concurs de cartells de la festa major de Riells  2015 i el pseudònim, i a l’interior del sobre les següents dades: 

1. Nom i cognoms
2. Adreça postal
3. Correu electrònic
4. Telèfon
5. Població i codi postal
6. Títol de l’obra
7. Signatura
8. Fotocòpia del DNI

6)    Exposició i veredicte
Les obres s’exposaran al públic a partir del dijous 23 d’abril a la sala gran del Centre Cívic de Riells del Fai.

Durant la festa de Sant Jordi es farà una votació popular i al finalitzar la festa el jurat reunit per l’ocasió comunicarà el veredicte del concurs de cartells.

7)    Acceptació de les bases
El fet de participar al concurs suposa l’acceptació íntegra del contingut d’aquestes bases i la facultat del jurat per a resoldre qualsevol incidència no recollida per les mateixes.

8)    Entrada en vigor
Aquestes Bases entraran en vigor un cop hagin estat penjades a la pàgina web de l’Ajuntament de Bigues i Riells (www.biguesiriells.cat).

9)    Recollida de les obres
Les obres que no hagin estat premiades es podran recollir al Centre Cívic de Riells durant tot el mes de setembre de 2015. Passat aquest termini, no s’admetrà cap reclamació.

Lectures: 958   |  Versió PDF  |   Envia'm


Documents

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Av. Prat de la Riba, 167 • 08415 Bigues i Riells • T. 93 865 62 25 • F. 93 865 63 75 • Nif.P0802300D • ajuntament@biguesiriells.cat

Informació destacada

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA
Logotip de l'ajuntament
n | a | t | h | m | c | f | b