Menú Principal

Inici>Departaments >Medi Ambient   Contra el risc d'incendis, neteja de solars

Continguts de la secció

Medi Ambient

mediambient@biguesiriells.cat

 
 
Dilluns, 22 de gener del 2018
Contra el risc d'incendis, neteja de solars

L'Ajuntament inicia la campanya de notificació als propietaris de parcel·les sense edificar per recordar la necessitat de mantenir-les lliures de vegetació

La Regidoria de Medi Ambient inicia la campanya informativa als propietaris de parcel·les sense edificar a fi i efecte que procedeixin amb la seva neteja d’acord amb la legislació vigent. Aquesta iniciativa es fa en compliment del Reial Decret 123/2005 del 14 de juny de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana.

El municipi de Bigues i Riells està declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal, per la qual cosa és molt important complir amb la normativa en matèria de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions.

Joan Baptista Company Claret, Regidor de Medi Ambient, ha explicat els motius de la campanya: “L’actuació és necessària des d’un punt de vista cívic, de sanitat i ambiental. D’una banda per evitar l’inici i propagació d’incendis a les urbanitzacions, tenint en compte el context d’estius cada cop més secs, i de l’altra, per evitar la proliferació d’animals i plagues entre la vegetació”.

Per tant, cal que es desbrossi periòdicament i especialment abans del 15 de juny, quan comença el període d’alt risc d’incendi. Les restes vegetals, així com altres deixalles que hi puguin haver a les parcel·les, hauran de ser retirades  per tal de mantenir-les en correctes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Les restes vegetals generades es poden dur a la deixalleria, situada al c/  Esqueis del Polígon Industrial Can Barri.

L’Ajuntament podrà fer inspeccions d’aquestes parcel·les per comprovar que s’ha realitzat la neteja. En cas que es comprovi que el propietari no ha acomplert amb les seves obligacions s’obrirà expedient d’ordre d’execució forçosa. En cas que es mantingués l’incompliment s’aplicarien multes coercitives per una quantitat de 300 a 3000 €.

Lectures: 257   |  Versió PDF  |   Envia'mPeu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Av. Prat de la Riba, 167 • 08415 Bigues i Riells • T. 93 865 62 25 • F. 93 865 63 75 • Nif.P0802300D • ajuntament@biguesiriells.cat

Informació destacada

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA
Logotip de l'ajuntament
n | a | t | h | m | c | f | b