Actualització: Què podem fer i què no?

2/4/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.

Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari, no obligatori. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals disposaran de còpies impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball poden tenir-ne còpies empreses, però no hi estan obligats. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.

Complementàriament, els treballadors que formen part dels serveis essencials tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme formen part d’una activitat considerada servei essencial, no es poden acollir al permís retribuït recuperable i han de dur a terme la seva activitat laboral. L’ús d'aquest certificat no és obligatori, però sí recomanable. Se n’ha publicat un model al BOE (Ordre SND/307/2020) i es recomana fer-ne ús per a les noves certificacions. No cal modificar les certificacions ja fetes a partir d’altres models.

Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

Què es recomana per anar a comprar?

Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propi; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.

Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo ni fent torns entre els veïns de l'edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.
 
 
Puc anar a buscar un paquet a correus?

Sí, atès que el comerç postal està permès. Es recomana fer-ho només quan la recollida sigui imprescindible i inajornable.

Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.

En el cas de mort per la COVID-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19.

En alguns municipis s’han establert restriccions específiques, com en el cas de la ciutat de Barcelona, on no es permet la presència de familiars a l’enterrament.

Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments inclosos els preparats.

Poden obrir els planters d’hort?

Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària. No per al públic en general, només per als professionals.

Es pot treballar en una explotació forestal?

Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.