Actualització: Què podem fer i què no?

22/5/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.

Quins canvis hi ha en el confinament?

Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors.

Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Es mantenen les condicions per a activitats de restauració mitjançant els serveis de lliurament a domicili i la recollida de menjar per part dels clients i continua en vigor la prohibició de consumir a l’interior dels establiments.

Actualment, es permet la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m² de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m², amb mesures de prevenció. No es requereix cita prèvia.

Es flexibilitzen diferents mesures socials, amb limitacions concretes: s’autoritzen les vetlles, els enterraments i els actes de culte; es permet l’obertura de centres educatius per condicionar-los i dur-hi a terme funcions administratives, i es permet l'obertura de biblioteques i museus amb condicions especials.

Es mantenen les recomanacions a empreses i treballadors de fer teletreball i d’establir mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per
motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

Des del 21 de maig és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, espais a l’aire lliure o qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos
metres entre les persones.

Em puc moure dins del meu municipi?

Sí, però la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades en els horaris específics que s’hagin establert, seguint sempre les mesures de seguretat
previstes, especialment l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

He de portar mascareta al carrer?

A partir dels 6 anys l’ús de mascareta al carrer és obligatori als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic,
sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre les persones.

Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta estigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència, que facin inviable utilitzar-ne.

La mascareta tampoc serà obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva naturalesa, sigui incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica
esportiva d’esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

Els comerços poden obrir?

Sí, fins a 400 m² de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m², amb condicions de seguretat (l’ús de mascareta és obligatori sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb
necessitat de cita prèvia.

Puc quedar amb gent al carrer?

No. Si et trobes amb familiars o coneguts a l’espai públic,hauries de respectar les mesures de seguretat i higiene, com és l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres.

El nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa està limitat?
Sí. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única filera de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, és obligatori l’ús de mascareta, cal limitar
l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La filera
posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per filera de seients addicional a la del conductor (segona i tercera filera de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants i fent ús de mascareta.

En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran haver-hi tres persones per cada filera addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot
anar ningú.

Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i que es compleixin les mesures generals d’higiene i distància d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via
pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis.

És obligatori que les persones facin servir mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres. Cal desinfectar-ho tot abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent.

Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. Cal fer servir catifes individuals en el cas d’anar descalços a terra.
 
Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat es restringeix a un màxim de 15 persones a més de l’oficiant.

En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones i la higiene de mans.
 
 
 
Les biblioteques estan obertes? S'hi pot anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec i informació amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim.

Els documents i llibres consultats passaran a quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i llibres. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.
 
Els museus estan oberts? Hi puc anar?

Els museus també poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (individual s’entén també com a unitat familiar o de convivència). És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

Està permesa la compravenda entre particulars?
No.

Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?

Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, es redueix el nombre de creuaments amb altres persones. Recordeu que és obligatori l’ús de mascareta sempre que no es pugui
garantir la distància mínima de 2 metres entre persones.

Qui pot fer la passejada i com?

Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d’un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa seva o bé la persona que els
cuida). Com a màxim, poden passejar 1 adult i fins a 3 germans/germanes. Dels 6 anys en endavant s'ha de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones.

Si el menor té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna discapacitat, els passejos s’han de limitar a 1 hora?

No, en aquest cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, podran sortir el temps que es necessiti i, si és inviable utilitzar mascareta, no serà obligatori fer-ne servir.

Quina distància de seguretat cal mantenir?

Cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu o persona cuidadora). Mentre fem esport es recomana mantenir la màxima distància possible.

Puc anar directament a l’establiment?

Sí, però és obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. L’aforament màxim dins dels
establiments ha de ser el 30% de l’ocupació màxima.
 
Aquest aforament màxim no és d’aplicació als establiments que no havien suspès l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.Si no es pot mantenir la distància de seguretat, només podrà entrar-hi un client.

Cal cita prèvia per anar als concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes.No vagis a l’establiment si et trobes malament, tens diagnosticada la malaltia o estàs en aïllament.

Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?

No hi ha un màxim de persones establert, però és obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres
persones.

He de portar mascareta?

És obligatori fer servir mascareta si tens 6 anys o més, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres.En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta). En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients. 

Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, cal utilitzar mampares o mostradors de separació. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. 
 
Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?

Està permesa la realització de congressos, trobades,esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la recerca científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Es
limiten a 30 assistents.S’hauran de complir les condicions que estableix l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig i serà obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.
 
Quin tipus de mascareta s’ha d’utilitzar?

Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta,preferentment higièniques i quirúrgiques, que tapin nas i boca. Cal estar atent a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre com s’han d’usar.