Bigues i Riells recupera el mercat setmanal amb mesures de contenció

19/3/2020
El Consistori, en vista de la demanda de productes frescos, reactiva el servei amb el protocol de distanciament social i l'opció d'encarregar les comandes.
La setmana passada, davant la situació de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, l'Ajuntament de Bigues i Riells va decretar l'anul·lació del mercat setmanal amb l'objectiu de reforçar la contenció del virus, evitant esdeveniments multitudinaris.

Aquesta actuació es trobava en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia a Catalunya, el Departament de Salut va dictar la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març, establint mesures que limiten les activitats col·lectives que impliquin el moviment o la concentració d'un nombre important de persones. Amb aquesta premissa es va dictar el Decret 293/2020, de 12 de març, pel qual, entre d'altres mesures se suspenia el mercat setmanal.

Restabliment del mercat setmanal

Actualment, en vista de l'evolució de la crisi sanitària pel coronavirus, l'Estat i la Generalitat han dictat noves resolucions i normativa per tal d'adaptar les mesures a una situació canviant.

En aquest sentit es va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, establint, al seu article 10, les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, regulant que se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

A l'article 7, com a excepció a les limitacions de la llibertat de circulació de les persones, hi trobem els desplaçaments per a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

A partir d'aquestes noves directrius, el Consistori estableix, segons l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'autorització de l'activitat del mercat setmanal.
 
 
Noves condicions

Per als paradistes

Al mercat setmanal de Bigues i Riells només s'acceptaran les parades d'alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia. Aquestes parades hauran de vetllar pel compliment de totes les recomanacions en matèria sanitària i especialment la separació entre els clients.
Requisits:
  • Utilitzar mascaretes i guants.
  • Disposar de gel desinfectant a les parades.
  • No permetre que el client agafi la mercaderia, sent el paradista qui ompli les bosses.
  • Cobrar amb sistemes telemàtics.
  • Mantenir el client a una distància prudencial de la parada.
 
Per als clients
  • No formar cues ni grups de conversa.
  • Mantenir la distància de seguretat d'un metre amb els altres clients.
  • Realitzar la compra i marxar.
  • Es recomana, a la població usuària, encarregar la compra abans de baixar al mercat, de manera que els paradistes la tinguin preparada a punt i així minimitzar el temps d'exposició.
  • Encarregar la compra telefònicament.
L'Ajuntament de Bigues i Riells facilita la relació dels contactes dels paradistes per tal que la població pugui encarregar la compra abans d'anar al mercat.

Fruita i verdura
Jaume Roger Garriga: 660 064 710
Genís Rodríguez Reyes: 606 28 33 53
Agustí Cortiella Molist: 619 50 03 87

Pesca salada, conserves, embotits i formatges
Victòria Lorenzana Bermejo: 699 98 58 40
Teresa Benavente Sánchez: 659 90 34 36

Productes higiènics
Amador López Romero 688 44 61 30

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la compra d'aliments frescos i de proximitat a la població. Així doncs, l'Ajuntament de Bigues i Riells autoritza la venda de parades de productes bàsics del mercat setmanal, a partir d'aquest dissabte 21 de març, a la plaça Miquel Bosch de Bigues.