Consells de seguretat per a la gent gran

7/3/2022
El consistori comparteix les recomanacions de la Generalitat per prevenir els robatoris a casa dels col·lectius vulnerables.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai recorda a la població els consells de la Generalitat de Catalunya, del Departament d’Interior i dels Mossos d’Esquadra, per prevenir els robatoris, sobretot, entre els col·lectius més vulnerables com ara la gent gran.

Consells generals

Si sentiu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia. Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un robatori, no toqueu res i aviseu a la policia.

A l’hora de fer una denuncia cal adreçar-se a les oficines dels Mossos d’Esquadra amb el document d’identificació personal i la llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades de cadascun.

A casa

 • No obriu la porta a persones desconegudes.
 • Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei, trucant a la companyia.
 • Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
 • Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
 • Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu encara que sigui per un breu període de temps.
 • Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.
 • Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany aprofiti per entrar-hi.
 • No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.
 • Si perdeu les claus, canvieu els panys.
 • Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar temporitzadors automàtics d’encesa dels llums interiors o exteriors del domicili.
 • Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres necessitats.
 • En cas de robatori, per facilitar la identificació de les vostres pertinences és convenient que guardeu la seva documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model.
Panys i portes

 • Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres. És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al bastiment de la porta (superior, inferior i lateral).
 • Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes. Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.
 • Hi ha forrellats interiors autoblocants que permeten evitar l'obertura des de l'exterior. Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.
 • Alarma
 • S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil accés.
 • Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
 • Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de verificar els senyals rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
 • Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
 • Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.

De vacances

 • Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
 • Comproveu que portes i finestres quedin ben tancades i connecteu l’alarma.
 • Aviseu persones de confiança de la vostra absència.
 • Demaneu a algú que us reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
 • Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes socials o comentar-ho amb gent desconeguda.
 • No tanqueu del tot les finestres i no deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.
 
 
Cas per cas

El Departament d’Interior i dels Mossos d’Esquadra recullen i especifiquen les tipologies de robatori i com procedir en cada cas.

Què fem quan escalen?

Els lladres accedeixen al domicili aprofitant els elements de la seva estructura: parets, baranes, canonades, bastides...

Reforceu les finestres i portes d’accés amb reixes, barrots o sensors d’obertura. En el cas que instal·leu reixes a les finestres, assegureu-vos que l’estructura metàl·lica no serveixi d’escala per accedir a pisos superiors. Si teniu la possibilitat, col·loqueu dispositius d’alarma audibles i preferiblement connectats a una central receptora.

Què fem quan fan servir claus falses?

Utilitzen claus perdudes, modificades o instruments fabricats artesanalment i aconsegueixen, amb habilitat, que els pius del bombí s’alineïn i permetin fer volta al pany. El mètode bumping consisteix en la introducció d’una clau modificada a l’interior del bombi i amb l’ajuda d’uns petits cops, alliberen el gir de la clau. Es realitza amb menys de 30 segons i no fa malbé el pany.

Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control de duplicat. Les claus que incorporin algun element mòbil en la seva serreta són difícils de copiar.

Què fem quan fan servir un espiell?

Desenroscant o utilitzant un trepant extreuen l’espiell per observar o escoltar sorolls a l’interior i per comprovar el tipus de porta. També poden introduir una eina modificada per obrir la maneta de l’interior.

Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar. Al mercat hi trobareu una gran varietat de models digitals.

Què fem quan fan servir claus falses?

Amb una eina com el bec de lloro o un extractor”, arrenquen amb força el bombí per poder girar les voltes de clau amb un tornavís.

És molt recomanable posar dos panys de diferents models i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany de cop.

Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents que impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la superfície de la porta. Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin qualsevol intent de forçament i retardin i dificultin la seva manipulació. 

Com a complement, i en el cas que tingueu una porta reforçada, a la part interior podeu instal·lar un pany de seguretat denominat invisible que s’acciona amb comandament a distancia i funciona amb bateria o corrent elèctrica

Què fem quan forcen la porta?

Poden col·locar entre el marc i la porta una barra de metall, una pota de cabra o un tornavís de grans dimensions, i els accionen com si fos una palanca. El robatori pel mètode de la radiografia, consisteix a obrir la porta de la casa amb un plàstic rígid, com ara una radiografia, que fa saltar el pestell de cop.

En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin fixacions reforçades per instal·lar en marcs ferms. Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus de seguretat que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen graus i certificacions des de l’any 2011.