Plenari del mes de gener

31/1/2022
El 27 de gener s’ha celebrat el Ple ordinari telemàtic.
Dijous 27 de gener es va celebrar el ple ordinari de gener de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, per via telemàtica.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es va aprovar.

2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.

3. Assabentat del decret de l’alcaldia de data 17/12/2021 sobre una comissió de serveis a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

4. Proposta d’aprovació d'un complement retributiu de la prestació d'incapacitat temporal dels empleats de l'Ajuntament. Es va aprovar.

5. Proposta d’aprovació de la modificació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es va aprovar.

6. Proposta d’aprovació de la moció per considerar la perspectiva de gènere en la senyalització viària municipal, presentada pel grup municipal d’AGBIR. Es va aprovar.
 
 
La regidora d’Igualtat, Mayte Escobar, va celebrar el fet que es presentés una moció amb perspectiva de gènere al plenari, ja que deixava clara la prioritat d’aquesta qüestió. Escobar va demanar modificar el text per fer les gestions necessàries per demanar, a la institució competent, la implementació de la neutralitat de gènere a la senyalització viària municipal i buscar opcions de substitució dels senyals existents.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.
El consistori també compta amb un canal de You Tube des d'on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.