Plenari del mes de setembre

4/10/2021
El 30 de setembre es va celebrar la primera sessió presencial del Ple ordinari després de la irrupció de la COVID-19.

Recupera el Ple en tot detal a través de la vídeo acta.
Dijous 30 de setembre es va celebrar el primer ple ordinari presencial de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai després de la irrupció de la COVID-19, amb totes les mesures sanitàries corresponents.

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar:

1.- Proposta d'aprovació acta de la sessió anterior. Es va aprovar.

2.- Assabentat dels decrets de l'Alcaldia.

3. Assabentat de l'informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2n trimestre de 2021. Es va aprovar.

4. Assabentat de l'informe de morositat del 2n trimestre del 2021. Es va aprovar.

5. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 5/2021. Crèdits extraordinaris finançats amb RLT. Es va aprovar.

6. Proposta d'aprovació del Compte General de l'any 2020. Es va aprovar.

7. Proposta d'aprovació de l'adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Es va aprovar.

8. Proposta d'aprovació de desestimació de les al·legacions i aprovació de la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament pels danys econòmics ocasionats per la inaplicació del coeficient corrector M recollit en la norma del RD 1020/1993 de 25 de juny, pel que s'aproven les normes tècniques de valoració i el quadre marc de valors del sòl i les construccions per determinar el valor cadastral dels bens immobles de naturalesa urbana en les liquidacions de l'IBI de l'any 2013 per la demora en la notificació de l'acord del Ple de 14/11/2012. Es va aprovar.

 
 
9. Proposta d'aprovació de la "Moció per al retorn a l'IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica presentada pel grup municipal d'ERC". Es va aprovar.

10. Proposta d'aprovació de la "Moció per posar fi a la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes" presentada pel grup municipal d'ERC". Es va aprovar.

11. Proposta d'aprovació de la "Moció contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització" presentada pel grup municipal d'ERC". Es va aprovar.

12. Proposta d'aprovació de la "Moció Acord per la informació dels actes de l'Ajuntament als regidors del Consistori (SCR/2021/222). Presentada pel grup municipal d'AGBIR. No es va aprovar.

El regidor José Gómez va excusar la seva assistència al Ple.

Comiat a la regidora Judit Canal

Abans d'iniciar el ple en se, l'alcalde, Joan Galiano, va anunciar la marxa de la regidora de Riells del Fai i de Cultura, Judit Canal.

Canal, molt emocionada, va agrair el treball de l'equip tècnic i polític. L'equip de govern i l'oposició van dedicar-li paraules de comiat i agraïment. L'alcalde, Joan Galiano, li va fer entrega d'un ram de flors.

Recupera el Ple a la carta

L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai disposa de vídeo acta. Aquest format permet poder consultar el Ple amb tot detall, fins i tot per punt de l'ordre del dia.

El consistori també compta amb un canal de You Tube des d'on es poden seguir i recuperar les emissions del ple.