Restabliment servei elèctric

10/12/2014
Estebanell Energia està treballant per restablir el servei a les 16 h.


En aquest moment s'estan realitzant obres a les línies d'Alta Tensió que donen servei a Can Barri, Can Fabrera i Diamant. Es preveu restablir el servei un cop finalitzades aquestes obres. Està previst que com a molt tard es pugui donar servei a les 16.00 h.