Restriccions a les activitats laborals: actualització

8/4/2020
El Consistori publica les preguntes freqüents actualitzades sobre el permís retribuït recuperable derivades de la nova fase de confinament total decretada per l’Estat espanyol.
L'Ajuntament de Bigues i Riells publica les restriccions a les activitats laborals no essencials per la Covid-19, derivades de la declaració de confinament total per part de l’Estat per fer front a la cirsi sanitària del coronavirus.

El Consistori publica el document actualitzat de Protecció Civil amb les preguntes freqüents sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19, fent èmfasi a la situació de permís retribuït recuperable.

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

A qui afecta el permís retribuït recuperable?

De forma obligatòria, a tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

Què comporta el permís retribuït recuperable?

Els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat.
Quan acabi el període de restriccions, recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència?

Del 30 de març al 9 d’abril, tots dos inclosos.

Hi ha excepcions?

Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances?

Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa.

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima?

Sí, en cas que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que, com a referència, serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació?

En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març, les persones treballadores poden desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.
 
 
Quins són aquests serveis essencials?
 • Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas (s’ha elaborat una nota en relació amb l’obertura dels vivers -productors i comerciants de material vegetal de plantació, llavors i plantes-).
 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega).
 • Servei de perruqueria a domicili.
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta, han de seguir atenent lles actuacions processals no suspeses.
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis,subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat,incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats
 • vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma. Inclou el transport d’importació i exportació de tot tipus de productes per al compliment de compromisos de contractes internacionals.
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària.
 • Forces Armades.
 • Seguretat privada.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció agent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat.
 • Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la Covid-19.
 • Serveis funeraris.
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa.
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució.
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.
 • Serveis essencials de protecció i atenció a víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors,
 • intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis
 • essencials establerts.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans,tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
 • Abastiment d’aigua potable.
 • Serveis meteorològics.
 • Servei postal universal de l’operador estatal.
 • Importació i subministrament de material sanitari,incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris.