Per una tinença responsable dels animals de companyia

Banc d'imatges Unsplash.
8/11/2022
Els animals que es troben a la via pública i les colònies felines suposen una gran despesa municipal.
A Bigues i Riells del Fai es recullen una vintena d'animals al carrer de mitjana, entre gats i gossos, al mes. A més, es fa l'esterilització de 5 gats de mitjana mensual, provinents de colònies felines. Aquestes tasques tenen un cost anual de gairebé 50.000,00 €.

Com es gestionen els animals sense amo trobats a la via pública?

En cas de trobar-se un animal a la via pública, cal comunicar-ho a la Policia Local. En el moment en el qual la Policia Local rep l’avís d’un animal a la via pública sense la presència del propietari, es fa una primera gestió municipal de captura, si és possible, de l'animal per tal d'identificar-ne el propietari a través del microxip. En cas de tenir propietari, es contactarà amb aquest per tal que el reculli i se li aplicaran les sancions respectives. En cas de no disposar de microxip, s'avisa la protectora per la recollida de l'animal.

Es recorda a la població que segons l’ordenança municipal de civisme els animals de companyia (gossos, gats i fures) no poden circular deslligats ni sense acompanyament per la via pública.

Com es gestionen les colònies felines?

Les colònies felines es gestionen a través del voluntariat. En cas de detectar la presència d'un conjunt de gats/es a la via pública, cal comunicar-ne la presència al servei de Medi Ambient de l'Ajuntament per tal de fer-ne el registre. D'altra banda, les persones voluntàries són les encarregades d’aplicar el protocol CER (Capturar, Esterilitzar i Retornar) en el moment de detectar un gat/a que cal esterilitzar:

En primer lloc, cal avisar el servei de Medi Ambient. És a dir, cal sol·licitar la cessió d’una gàbia de captura i també comunicar el nombre de gats/es que estan pendents d’esterilitzar, a través d’un correu a l’adreça coloniesfelines@biguesiriells.cat.
  • El servei de Medi Ambient cedirà la gàbia sempre que n’hi hagi alguna de disponible. D’altra banda, l'Ajuntament comunicarà l’autorització de l’esterilització dels gats/es de colònia en qüestió a la protectora amb la qual es treballa actualment (Associació Protectora d’Animals de Granollers).
  • En el moment que es realitzi la captura, la persona voluntària coordinarà la recollida amb la protectora (telèfon. 938 40 27 77). Per tant, aquesta hi contactarà directament.
  • Per tal de facilitar les recollides i minimitzar el temps que l’animal està dins la gàbia, totes aquelles persones responsables de la gestió d'una colònia registrada podran deixar l’animal a les dependències de la Policia Local, entre les 7.30 i les 20.00 hores.
 
 
Per tal d’evitar les despeses que es desprenen de la proliferació de colònies felines és important avisar de seguida que es detecta la formació d'una colònia. Com abans s'actuï, millor: amb l'esterilització de la totalitat dels animals, s’evitarà la consolidació de la colònia.

La regidoria de Medi Ambient fa una crida de voluntariat a la població per participar en la gestió de les colònies felines. Qui hi tingui interès s'hi pot inscriure a través de la Borsa de Voluntariat de Bigues i Riells del Fai, a la qual es pot accedir a través del lloc web municipal. 

Tinença responsable d’animals de companyia

És de vital importància tenir els animals de companyia correctament identificats i censats. A més, és una obligació de la Llei de protecció dels animals i de l'ordenança municipal de tinença d'animals.

De fet, cal que la persona propietària d'un gos, un gat o una fura inscrigui l’adquisició de l’animal de companyia, al cens municipal o al Registre general . Hi ha un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data de la seva adquisició, el canvi de residència, la mort o la modificació d'altres dades incloses en el cens.

A més, els gossos, els gats i les fures han de ser identificats electrònicament mitjançant un microxip homologat.

La responsabilitat d'esterilitzar els animals de companyia, i, especialment els gats, és dels propietaris per tal de no contribuir a la superpoblació d’animals de carrer. De la mateixa manera és responsabilitat de tothom no alimentar-los de manera incontrolada.