Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan presidit per l’alcalde i integrada, com a màxim, per una tercera part del nombre total de regidors. Tots els municipis de més de 5.000 habitants estan obligats a constituir aquest òrgan. La junta celebra sessió ordinària setemanalment i l’ordre del dia apareix tauler d’anuncis del web municipal. Les sessions no són públiques, però s'obre la participació a la resta de grups municipals.

 
Les seves funcions vénen definides a l’article 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i al cartipàs municipal. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També se li atribueixen totes les funcions que l’alcalde, un altre òrgan municipal o la Llei li deleguin. A Bigues i Riells del Fai la formen:

Joan Josep Galiano Peralta
Maria Teresa Escobar Gomera
Josep Anton Tripiana Rivas
Eva Martínez Olombrada
Joan Moreno León
Informació derivada de l'òrgan de govern

Acords de la Junta de Govern Local