Àrea de Serveis al Territori

REGIDORIA D'URBANISME
Regidor: Joan Galiano Peralta
urbanisme@biguesiriells.cat


REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
Regidor: Joan Galiano Peralta
mediambient@biguesiriells.cat 

     

REGIDORIA D'OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT
Regidor: Joan Moreno León
serveismunicipals@biguesiriells.cat