Formulari d'inscripció a la borsa de voluntariat

Les publicacions d'aquest espai estan destinades estrictament al voluntariat. Cap de les activitats que s'hi demanen o s'hi ofereixen seran remunerades.

Totes les ofertes que es publiquin seran eliminades un cop passi la data de fi de l'activitat o, automàticament, passats 6 mesos de la seva publicació.

Formulari d'inscripció a la borsa de voluntariat
Omplo el formulari perquè * Títol * Descripció *
Data d'inici *
Data final *
Tens menys de 16 anys? *
Nom del representant legal del menor * Correu electrònic del representant legal del menor * Telèfon del representant legal del menor *
Nom * Primer Cognom * Segon Cognom * Correu electrònic * Telèfon * Gènere *
(*) Camps obligatoris
Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.
Finalitat del tractament: Gestionar la intermediació entre persones sol·licitants de serveis de voluntariat i les persones voluntàries.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i consentiment de la persona que s'inscriu (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran per fer efectiva la intermediació entre les parts, en base al consentiment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.
Les persones menors de 16 anys hauran de presentar presentaiclment una autorització signada a l'hora de realitzar l'activitat.

Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç