Can Maspons i can Ribes

Can Maspons i can Ribes és una ruta fàcil que es pot fer en una hora i amb mainada. El seu recorregut és de 3,9 quilòmetres amb 80 metres de desnivell.

Can Maspons
Can Maspons és una de les heretats agrícoles més importants del poble de Bigues. Es pot documentar des del segle XII, moment en què apareix un Maspons en l'acta de consagració de l'església parroquial de Bigues, el 1156. A partir de l'any 1364 es pot establir la genealogia de la família Maspons fins a l’actualitat a partir d’un arbre genealògic que es conserva a la masia. En aquest arbre es cita Andreu Maspons l’any 985, sense més connexió o referència.

Els Maspons durant la història es van dedicar a explotar la propietat agrícola i forestal que posseïen, a l’hora que a partir del segle XVI vinculen la seva activitat al món de la jurisprudència. Al segle XIX s’estableixen a Barcelona i utilitzen la casa pairal com a residència d’estiueig.

Entre les generacions de Maspons destaquen els germans Pilar, Francesc i Marià Maspons i Labrós, vinculats a la renaixença política i cultural que viu Catalunya a finals del segle XIX, i Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966) figura clau en la reivindicació i recuperació del dret català, l'europeisme, l’excursionisme i, en definitiva, un home compromès amb la defensa de Catalunya.

Can Granada
Masia situada sobre el torrent de can Granada, que davalla de la Font de can Granada, que al seu torn dona nom al barri de Font Granada, on ara s’emplaça la masia. És una masia de planta basilical amb planta baixa, pis i golfes que es troba orientada a migdia. Té la coberta a dues aigües amb teula àrab.
 
 
Hi ha diversos cossos a la part de darrera i a l'esquerra de l'edifici. A la façana d'un d'aquests cossos, es veu una clau d'arc de pedra sorrenca amb un escut esculpit, del qual en destaquen un elm emplomallat i cinc magranes que l’envolten.A la porta principal, d'arc de mig punt, hi manquen les dovelles de pedra, que es van utilitzar, pel que sembla, en altres obertures. Les finestres estan emmarcades per pedra maresa escairada, excepte una finestra del primer pis i la del segon pis, que són posteriors. Entre les dues finestres de pedra del primer pis hi podem veure un rellotge de sol.

Es pot documentar a partir del fogatge del segle XVI.
 
Can Lledó
Es troba situada a l’antic camí de Caldes, avui camí de can Ribas, i a la riba del Torrent del Lledó. És una masia de planta baixa i pis, de tres cossos amb coberta a dues aigües de teula àrab i el carener perpendicular a façana. Sembla que és fruit de l'afegit de cossos a un cos inicial, del segle XVII. Almenys hi va haver una reforma, al segle XVIII, pel que diu la llinda de la finestra del primer pis del cos de la dreta, amb la data 1757.

Al portal hi figura la inscripció Salvador Flache 1672, i a la llinda de la finestra del primer pis: Pau Flache me fesit any 1757. Can Ribas de Montbui: Can Ribas de Montbui és una masia de grans dimensions situada a l’antic camí de Bigues a
Caldes de Montbui. Es pot documentar a l’acta de consagració de Sant Pere de Bigues al segle XII com el mas Sa Riba. Al segle XVI també hi consta en el fogatge.

L’estructura principal correspon a un mas-torre que s’ha anat reformant i engrandint amb diversos cossos adjacents. La Torre, que dona personalitat i bellesa al conjunt, és de planta quadrada, consta de planta baixa, tres pisos i unes golfes de dimensions molt reduïdes. La coberta de la torre és de quatre vessants i en cada una hi ha un mansarda. La coberta de la torre està coronada per un bonic penell. En la llinda de la finestra del primer pis de la façana principal hi figura la inscripció Banet Riba 1581. El conjunt està envoltat per un entorn enjardinat de gran bellesa.

Durant la Guerra Civil la casa va acollir refugiats i, més tard, Josep Pla hi va fer estades en els últims anys de la seva vida.