Francesc Maspons i Anglasell: 12 mesos 12 rutes

Les rutes que apareixen publicades a l'apartat anterior, a continuació d'aquest quadre, són un homenatge del consistori amb la col·laboració del GEBRACB al jurista i impulsor dels centres excursionistes, Francesc Maspons i Anglasell, en el 150è aniversari del seu naixement.