La Quintana del Flix

La Quintana del Flix és una ruta fàcil que es pot fer en 50 minuts i amb mainada. El seu recorregut és de 4 quilòmetres amb 30 metres de desnivell.

Ca l’Ainé
També conegut com el Molí de l’Ainé i, del segle XII al segle XVII, Molí de la Casa de Bigues, en ser inclòs dins l’heretat de la Casa de Bigues o can Vedell. Posteriorment adoptà el nom de Molí de ca l’Ainé al ser ocupat per la família Ayner.

Aquesta família procedia de la immigració de les terres occitanes que fugia de les guerres de religió que tenien lloc al regne de França en aquell moment. Està situat a la riba esquerra del Tenes a prop del Torrent de can Vedell i de can Gaietà. El Molí ca l’Ainé fou el darrer molí que va funcionar al poble de Bigues. És una de les cases més antigues de Bigues.

El Flix
Casa de pagès que es troba a la riba dreta del Tenes, just abans d’un meandre o corba que fa el riu Tenes. De fet, aquesta giragonsa del riu és el que li dona nom a la casa ja que flix vol dir meandre.

El Flix és una de les poques explotacions agrícoles que queda al poble de Bigues. La Quintana del Flix és el conjunt de terres del mas que avui dia encara estan en cultiu. La casa la trobem documentada el 1510 (S.XVI), si bé l’edifici actual és fruit de les diverses reformes i ampliacions que ha conegut la casa durant els segles XIX i XX.
Can Barri
Es pot documentar des del segle XII. Es trobava emplaçada al costat de l’antic camí de Granollers a Sant Miquel del Fai, avui avinguda Prat de la Riba o BP 1432. És una de les primeres cases venint de Santa Eulàlia o de l’Ametlla del Vallès.Can Barri era un dels grans masos de Bigues, amb un molí (Molí d’en Barri), masoveries (com can Pou) i amb abundants terres de conreu de regadiu (actual polígon industrial) i de secà (urbanització de can Barri).
Can Coromines
La masia de can Coromines està situada al Rieral de Bigues. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a doble vessant perpendicular a la façana principal. Les obertures són de llinda plana.

En una de les llindes hi figura la data 1568. A la façana hi ha un rellotge de sol de pedra refet fa pocs anys durant la rehabilitació de la masia. A l’exterior es conserva el pou de pedra i de planta circular i part de l’era. Actualment és la seu de la Policia Local que ocupa un apèndix de la masia que es va edificar a mitjans del segle XX.

Can Prat del Camí
La primera referència de la casa la trobem al segle XVI quan s’hi estableix la família Prat-Ferrer que com el seu nom indica, eren ferrers. Per aquest motiu, durant un temps, fou coneguda com a can Prat Ferrer.

Els Prat- Ferrer són els avantpassats de la família Prat de la Riba, essent Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya de 1914 a 1917, el personatge més destacat.

El fet de viure a prop del camí de Granollers a Sant Miquel del Fai, va fer que el nom de la casa derivés en can Prat del Camí, nom que encara conserva la casa.
Part de les seves dependències rústiques, són avui la botiga Flor de Neu de Bigues.