Ruta del camí del Sagrament

Distància: 10,1 quilòmetres
Desnivell: 294 metres
Durada: 3 hores
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 15 de maig.