Ruta del Castell de Montbui

Distància: 10 quilòmetres
Desnivell: 307 metres
Durada: 3 hores
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 13 de novembre.