Ruta del Turó de les Onze Hores

Distància: 10 quilòmetres
Desnivell: 500 metres
Durada: 3 hores 10 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el l'11 de desembre.