Ruta dels Cingles del Perer

Distància: 6 quilòmetres
Desnivell: 180 metres
Durada: 1 hora 45 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 10 d'abril.