Ruta de Puiggraciós

Distància: 9,5 quilòmetres
Desnivell: 425 metres
Durada: 2 hores 55 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 20 de març.