Ruta de les Roques Blanques

Distància: 8,2 quilòmetres
Desnivell: 315 metres
Durada: 2 hores 25 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 16 de gener.