Ruta de la Vallblanca

Distància: 3 quilòmetres
Desnivell:
100 metres
Durada:
50 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta durant la Festa Major de Riells del Fai 2022.