Sant Bartomeu i la Vall Roja

Sant Bartomeu i la Vall Roja és una ruta de dificultat moderada que es pot fer en 2 hores. El seu recorregut és de 7.5 quilòmetres amb 250 metres de desnivell.

Can Sidret de Dalt, Can Isidret
Casa situada al camí de Puiggraciós a la cruïlla de camins que porten al cementiri o a Sant Bartomeu. És una casa de pagès, en origen, que ha estat reformada en diverses ocasions per a un ús residencial. La casa consta de planta baixa i pis, amb coberta de doble vessant paral·lel a la façana principal.

La planta és complexa a partir de la unió de diferents habitatges preexistents de planta baixa i pis. Moltes de les obertures són de llinda plana amb els brancals de pedra treballada. Hi ha portals adovellats amb arcs de mig punt i una finestra conopial, amb una floreta central. Aquests elements han estat afegits en successives reformes en un intent d’ennoblir un grup de cases que, en origen, havien estat de petits propietaris agrícoles.

Can Coll Fred
Casa unifamiliar aïllada situada al camí de Sant Bartomeu, en un coll a la base del Turó de l’Arbocer i elevat per sobre de la Vall Roja. De planta rectangular, consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana i amb teules àrabs. Les façanes estan arrebossades i pintades d’un color ocre. Les obertures són de llinda plana i estan totes modificades. Can Collfred es pot documentar a partir del segle XIX.
Sant Bartomeu de Mont-ras
Sant Bartomeu de Mont-ras, també coneguda popularment com Sant Bartomeu de les Vespes en record d’un eixam que va impedir que el 1936 uns milicians en prenguessin les campanes, és una ermita ubicada a tocar de la urbanització del Serrat de l'Ametlla (sud-oest del Puiggraciós). Sant Bartomeu de Mont-ras es troba en el terme de Bigues tot i que parroquialment depèn de l’Ametlla del Vallès.La ubicació de Mont-ras està documentada des del 932 i l'església de Sant Bartomeu, des del 1156, a l'acta de consagració de Sant Pere de Bigues.

És una ermita d’origen romànic que conegué una important reforma al segle XVII, consistent en la construcció d’un nou portal, un campanar d’espadanya i un petit ull de bou al mur de llevant.

Can Bori
Can Bori es troba a la Vall Roja, al peu del camí que porta a can Xesc i a can Canals. Està envoltada de camps de conreu. Davant de la masia hi ha un preciós roure de grans dimensions.
És una casa pairal d'un sol cos, amb coberta a dues aigües i carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i pis, la planta baixa queda soterrada respecte al camí, que passa per un lateral de la casa. Conserva una finestra emmarcada amb pedra tosca, les obertures són de llinda plana excepte el portal que és d’arc rebaixat. La casa es pot documentar, com a mínim, des del segle XVIII. Can Bori disposa d’estació de tren. A la part posterior de la casa hi ha un trenet que circula per un traçat que disposa d’estació i diverses parades de servei.

 
Can Roca
Edifici de planta semisoterrani, planta baixa i pis, amb coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. A principis del segle XIX va conèixer importants reformes i s'hi va afegir un cos a l'extrem oest, amb una galeria al primer pis. Segurament també es va modificar el portal de la seva ubicació anterior i es va col·locar a la façana est, tal com la finestra. Tant el portal, d'arc de mig punt amb dovelles, com les finestres, emmarcades amb pedra maresa ben treballada, poden ser del s.XVII.

En la clau de l'arc del portal hi podem veure la inscripció: "Pera Carreras 1848".
Just al trencall del camí de can Roca, a les feixes que hi ha en un nivell inferior a mà esquerra hi ha un exemplar antiquíssim i monumental d’olivera, coneguda com l’Olivera de can Roca.