El Turó i el Veïnat

El Turó i el Veïnat és una ruta fàcil que es pot fer en una hora i un quart amb mainada. El seu recorregut és de 4,6 quilòmetres amb 100 metres de desnivell.

Ca l’Adzet
Masia situada al barri del Turó de Bigues. Es pot documentar des del segle XII a l’acta de consagració de l’església de Sant Pere i Sant Pau de Bigues. En aquell moment s’anomenava mas Felip. No és fins el segle XVIII que ja la trobem documentada com Adzet, adoptant el nom de la nissaga Adzet establerta al mas ja des del segle XVI.

Ca l’Adzet durant molts anys va ser un punt neuràlgic del poble. Ubicat al costat de l'església, allà s’hi trobava l’estanc, la fonda, la barberia i la botiga. En definitiva, era un dels punts de reunió del poble. D’aquí, l’expressió “pujar a dalt a Bigues”, sorgida en una època en què ca l’Adzet representava el centre del poble, un centre si voleu mínim, però important en un hàbitat dispers.

Can Tàpies
Can Tàpies es troba ubicada entre can Roca i can Feliuà. La masia està construïda en un replà en el límit entre la Vall Roja i El Pla. La casa es va reconstruir respectant en molt bona mesura els materials i els volums originals de la casa. Consta de planta baixa i pis amb la coberta de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana.

Les obertures són de llinda plana. En una de les finestres hi ha gravada la inscripció ESTEBA TAPIAS MEFE17+90 CIT (Esteve Tàpies em va fer el 1790). Una tradició explica que abans de la construcció de l’església es deia missa a can Tàpies. Una variant de la mateixa concreta que en aquesta ubicació hi havia hagut la primera església de Bigues.
Can Samfaina, Can Bac, Can Gomires i Can Lluc
El veïnat és un dels pocs exemples de grups (veïnats) antics de cases enganxades o adossades que es troben a Bigues.

El veïnat es troba situat darrera el Turó a la riba dreta del Torrent de Salt de Núvia, fent de límit entre el Pla i el Turó. La seva morfologia constitueix aquest grup de cases en una fita visual per la seva arquitectura tradicional. El veïnat el formen les cases de can Samfaina, can Bac, Can Gomires i can Lluc, que és la casa més alterosa del grup.Can Sidret de Baix
Habitatge de dos cossos adossats situat al Turó, al camí antic de Sant Pere, just a sota de l’Escola Bressol la Puput. A principis del segle XX el cos més baix, de planta baixa i unes petites golfes, situat a migdia fou una sala d’actes. Posteriorment es va reformar com habitatge, ús que avui encara manté.
 
El cos que ve a continuació de planta baixa, pis i golfes ha estat sempre un habitatge. La planta baixa va actuar de botiga i carnisseria dels anys 50 als anys 70 del segle XX. D’aquesta casa en destaca el capcer de línies sinuoses amb reminiscències modernistes.
Can Mestre Benet
Casa situada al Turó, entre la Sala de ca l’Adzet i Can Barri, a la banda de migdia. L’origen del nom de la casa rau en el fet que la casa es va construir per acollir la parella formada per un mestre d’obres (paleta) que es casà amb una noia de can Benet. D’aquí el nom de la casa.

És una casa de planta baixa i pis amb la façana arrebossada i la coberta de doble vessant. Les obertures són de llinda plana. A la pedra de la llinda del portal hi ha gravat: Fco Font 1867. Més modernament s’hi va annexar un altre habitatge.

La seva situació propera al nucli antic, va facilitar que durant uns anys Narcís Batlles llogués la casa per obrir un bar, convertint-se així en la primera ubicació de ca l’Arcís. A l’era de la casa s’hi havia fet ball.

Les Torretes
Les Torretes són també conegudes com les Torretes de les Senyoretes Abad, en record de les seves antigues propietàries que tenien aquest cognom. Es troben al Turó, en concret al Camí de Puiggraciós, molt a prop de can Pastor i davant del Repartidor o Torre de l’Aigua de la Quintana de ca l’Adzet.

Les Torretes són dues cases aparellades de planta baixa amb unes petites golfes. Són de planta rectangular i coberta de quatre vessants amb teula àrab. Les dues cases tenen una composició simètrica de les obertures. Les Torretes són un dels primers exemples de les cases construïdes a Bigues per a l’estiueig.