Preinscripcions

Aquí trobareu els terminis per inscriure's a tots els centres eductius del municipi:

A la llar d'infants municipal La Puput, a l'escola El Turó, a l'escola El Colomer, a l'institut Maria de Bell-Lloc, a l'Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes, a l'Escola de Música de la Vall del Tenes i a tots els serveis de la comunitat educativa.

Portes Obertes 2020

IES MARIA DE BELL-LLOC 

ESCOLA EL COLOMER 
ESCOLA EL TURÓ 
ESCOLA BRESSOL LA PUPUT

Llar d'infants municipal- La Puput

L’escola bressol municipal La Puput és una escola de titularitat municipal. Es defineix en el projecte educatiu com una escola pública, catalana, participativa i activa.

Ens centrem en el treball de les rutines i hàbits, que permeten als infants afavorir la seva autonomia dia a dia en les activitats quotidianes, i d’altra banda, oferim diferents propostes de joc encaminades a fomentar l’educació i expressió dels sentits tot aportant als infants un coneixement del seu entorn més immediat. Pretenem ser pels infants un lloc de vida qualificada que es complementi amb la familiar. Les famílies participen activament en la vida escolar a través del consell escolar i l’AMPA.

Horaris:
Matí: Entrada de 8.00h a 9.30h / Sortida de 11.45h a 12h.
Migdia: Entrada de 11.45h a 12.00h / Sortida de 12.45h.
Tarda: Entrada a partir de les 15.00h / Sortida de 15.00h a 17.00h.

EL NIU DE LA PUPUT
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a 12.00h.
SERVEIS
 Servei de Menjador amb cuina pròpia
 Psicòloga municipal
 Espai nadó
 Atenció des del Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç (CDIAP)
 Classes d’anglès extraescolars per l’empresa KIDS and Us
Escola- El Turó

EQUIPAMENTS, SERVEIS I PROJECTES DE L’ESCOLA
 Llengua anglesa: des de P3 a 6è de primària. Projecte “Arts and Craft”, plàstica en anglès de 1r a 6è. Gimcana de Halloween. “English bag” a primària i “English corner science”. Extraescolars “Kids and us”. “English day”

 Pissarres digitals i ordinadors a totes les aules i espais comuns del centre. Dotació de pc-books i tablets per treballar individuaIment.
 2 biblioteques escolars, 2 auIes d’informàtica, 2 de música, 2 d’angIés, 2 de plàstica i 2 aules de ciències. Dues auIes d’Educació Especial. Ambients a Ed. Infantil i C. Inicial
 Dos patis: a Ed. lnfantil i a Ed. Primària amb espais diferenciats i 2 sorrals. Gimnàs, 2 pistes esportives (1 coberta), 1 aula de psicomotricitat i 1 espai de relaxació. Ús del pavelló municipal a 50 m. del centre i biblioteca municipal. Seu de l’Escola de musica de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Centre formador de mestres en pràctiques.
 Ruta de transport escolar. Cuina pròpia al centre i menjador escolar.
 Escola Verda amb distintiu 2016: Hort, Jardí aromàtic i de flors amb plantes remeieres, hort i arbres fruiters. Projecte bassa d’aigua. Apilo 12 i Ocells. Pla de consum de fruita i llet a les escoles, Cantània, concert de Santa Cecília, programa de lectura “Xim i Xesca”, Filosofia 3/18, Programa 3/6 ciències experimentals. Setmana de la ciència.
 Treball interdisciplinari i cooperatiu. Treball manipulatiu de matemàtiques.

PROJECTES MUNICIPALS A LES ESCOLES
 Programa de salut escolar i programa de resolució i prevenció de conflictes.
 Finançament dels llibres de text del projecte de socialització de l’AMPA.
 Servei de dues psicòlogues municipals.
 Programa de foment de la lectura: Lecxit.
 Programa “Fem Poble”.
 Programa “Escolta’m”.
 Convocatòria anual de Beques de material.

Escola - El Colomer

EQUIPAMENTS, SERVEIS I PROJECTES DE L’ESCOLA
 Escola inclusiva, adaptada al ritme i necessitats de cada alumne/a. SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva)
 Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil i Cicle Inicial. Pràctiques a Cicle Mitjà. Programa CuEme, a 5è de Cicle Superior.
 Biblioteca escolar per Educació Infantil i Primària, amb ordinadors i projector.
 Desenvolupament de l’àrea de Coneixement del medi a partir del treball per projectes: treball d’investigació i cooperatiu.
 Aula de psicomotricitat, de plàstica, de laboratori, d’informàtica, de música i anglès; dues aules d’Educació Especial, gimnàs i pista esportiva.
 Pissarres digitals i ordinadors netbook per treballar individualment.
 Cada aula d’Educació Infantil té un pati. Pista i pati de sorra per tot l’alumnat.
 Servei de Menjador Escolar (cuina al mateix centre).
 Assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).
 Llengua anglesa: Des de P3 a 6è de Primària.
 Escola Verda: hort, zona enjardinada amb plantes remeieres i pati de la calma.
 Desenvolupament de l’àrea de Matemàtiques basat en un treball manipulatiu, d’experimentació i deducció.
 Projectes: Cantània, Pla de Consum de Fruita a les escoles; Apadrinem el Patrimoni; Certamen de Lectura en Veu Alta, i Eix Transversal a Educació Infantil i Primària: treball interdisciplinar.
 Centre impulsor #aquiproubulliyng
 Centre formador de mestres.
 Participació i obertura a les famílies de les festes escolars catalanes.

PROJECTES MUNICIPALS A LES ESCOLES
 Finançament dels llibres de text del projecte de socialització de l’AMPA.
 Programa de salut escolar i de resolució i prevenció de conflictes.
 Convocatòria anual de Beques de material escolar.
 Convocatòria anual de Beques de menjador.
 Programa Escolta’m, tutoria petit grup.
 Servei de dues psicòlogues municipals.
 Programa de foment de la lectura: Lecxit
 Projecte “Fem poble”.

Institut- INS Maria de Bell-Lloc

EQUIPAMENTS, SERVEIS I PROJECTES DE L’ESCOLA
 Ensenyament Secundari Obligatori
 Batxillerats científicotecnològic i humanístic i social.
 Aules d’informàtica, tallers de tecnologia i educació visual i plàstica, aula de música i instal•lacions multimèdia.
 Laboratoris de física, química i ciències naturals.
 Biblioteca, gimnàs-sala d’actes i pistes esportives.
 Servei de cantina i taquilles.
 Pàgina web, Moodle, Twitter i Instagram.
 Projectes: Atenció a la diversitat, Escolta’m de tutoria i autors a les aules.
 Equip d’Orientació i assessorament psicopedagògic de l’EAP.
 Activitats de tutoria: educació emocional i prevenció de conductes de risc.
 Orientació acadèmica i professional.
 Pla Intensiu de Millora a primer cicle d’ESO.
 Projecte GEP (Grup d’Experimentació Plurilingüe) a primer cicle d’ESO.
 Projecte etwinning d’anglès, auxiliars de conversa i English Day.
 Treball competencial i per projectes.
 Projecte de salut i escola, amb el CAP de Bigues i el PPD de la Vall del Tenes.
 Participació al Projecte Rius.
 Proves Cangur de Matemàtiques.
 Estades a la UAB dins el Programa ARGÓ.
 Estades en camps d’aprenentatge de la Generalitat.
 Servei comunitari.

PROJECTES MUNICIPALS A LES ESCOLES
 Jornades BIR.0 i activitats de l’Espai Jove L@Cova a l’institut, en col•laboració amb PPD de la Vall del Tenes.
 Finançament dels llibres de text del projecte de socialització de l’AMPA.
 Conveni amb el departament i l’ajuntament en el projecte Comunitari.
 Dues línies de transport públic per arribar a l’institut, 382 i 383.
 Participació al programa de foment de la lectura LECXIT.
 Programa de prevenció i resolució de conflictes.
 Convocatòria de Beques de material escolar.
Escola Persones Adultes de la Vall del Tenes

L’Escola de Persones Adultes de la Mancomunitat és un projecte ambiciós que té com objectiu oferir a la ciutadania de La Vall del Tenes la possibilitat d’ampliar, actualitzar o completar els seus coneixements i aptituds afavorint el seu desenvolupament personal i professional. La formació de l’Escola de Persones Adultes pretén també acompanyar a l’estudiant, ajudant-li en el seu camí cap a l’accés a titulacions acadèmiques (bàsiques, universitàries o professionals).

L’oferta formativa que oferim aquest any, és la següent:
 Curs Graduat en Educació Secundària
 Preparació per a les Proves d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior, i a la universitat per majors de 25 i 45 anys.
 Cicle de formació instrumental
 Cursos d’informàtica
 Cursos de llengua (català, anglès)

Horari d’atenció al públic: dimarts i dimecres de 10.30 a 13h i de dilluns a divendres de 17 a 21

Escola de Música de la Vall del Tenes


L’Escola de Música la Vall del Tenes és un centre que ofereix ensenyaments musicals no reglats. Té la seu central a Lliçà d’Amunt i una seu a cada municipi de la Mancomunitat: Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells.

OFERTA FORMATIVA
Iniciació 4-5 anys
Llenguatge musical: Iniciació 2 (60’) 4 anys - Iniciació 3 (60’) 5 anys
Conjunts/Orquestres: Iniciació al conjunt instrumental (carillons)
Formació bàsica (1r Cicle), 6-8 anys
Llenguatge musical: FB I (60’) 6 anys - FB II (60’) 7 anys - FB III (60’) 8 anys
Conjunts/Orquestres: Orquestra Orff (30’) - Conjunts instrumentals (45’)
Instrument: Roda d’Instrument (30’), 1r nivell, 2n nivell
Formació bàsica: (2n Cicle), 9-11 anys
Llenguatge musical: FB IV (60’) 9 anys, FB V (60’) 10 anys, FB VI (60’) 11 anys
Conjunts/Orquestres: Orquestra guitarres 1 (45’), Orquestra vent-perc. 1 (45’), Orquestra corda 1 (45’), Combos (45’), Conjunts instrumentals (45’)
Cors: Cor 1 (45’)
Instrument: 1r nivell, 2n nivell, 3r nivel
Formació Avançada, 12-14 anys
Llenguatge musical: FA I (60’), FA II (60’), FA III (60’)
CONJUNTS/ORQUESTRES: Orquestra guitarres 2 (60’), Orquestra vent-perc. 2 (60’)
Orquestra corda 2 (60’), Combos (60’), Conjunts Instrumentals (60’),
Cors: Cor 2 (60’), Cor 3 (60’)
Instruments: 1r nivell, 2n nivell, 3r nivel, 4t nivell
Programa Jove: Tallers trimestrals
Instruments: Violí, viola, violoncel, guitarra, clarinet,
flauta travessera, trompeta, piano, baix elèctric,
guitarra elèctrica, percussió, saxòfon, cant,
trombó, contrabaix i acordió.

SERVEIS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

SEAM
 Escoltar, assessorar i fer de mediadors davant de situacions conflictives tant amb infants i adolescents, com amb famílies i adults.
 El SEAM està format per les psicòlogues municipals.
 Podeu contactar directament trucant per telèfon.
Contacte: seam@biguesiriells.cat - 661 914 607

LECXIT PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT LECTOR
L’escola El Turó els dissabtes i l’escola El Colomer els dimarts i dimecres, ofereix als alumnes la possibilitat de millorar en el procés lector amb la col•laboració de voluntaris i voluntàries.

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ SOCIO-EDUCATIVA SECUNDÀRIA: FEM ELS DEURES
De dilluns a dijous dins l’espai de la Cova els adolescents tenen un suport per fer els deures i adquirir hàbits de treball acadèmic.
Lloc: La Cova (Casal de Joves de Bigues i Riells)

ESPAI NADÓ
Espai pensat per a les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos on s’ofereixen tallers i xerrades. Les famílies poden compartir les seves experiencies i inquietuds a un espai pensant per als més menuts.
Lloc: Escola Bressol Municipal La Puput - Carrer Oliverar, s/n, 08415 Bigues i Riells

PAE: PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES CURS 2018- 2019
L’ajuntament ofereix un llistat d’activitats per dur a terme al llarg del curs amb tots els centres educatius.

Tots els terminis AQUÍ.
Documentació
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes