Glossari LGTBIQ+
CONCEPTES GENERALS

Expressió de gènere | Aspecte extern de la identitat de gènere, generalment expressada a través del comportament, la roba, les característiques corporals o la veu, i que pot o no ajustarnormalment s’associen a ser masculí o femení.

Identitat de gènere | El concepte més íntim d’un mateix com a home, dona, una barreja d’ambdós o cap dels dos: com es perceben els individus i com es diuen. La identitat de gènere d’una persona pot ser la mateixa o diferent del sexe assignat en néixer.

Orientació sexual | Una atracció emocional, romàntica o sexual duradora inherent o immutable cap a altres persones. Nota: l’orientació sexual d’una persona és independent de la seva identitat de gènere.

Sexe | primàries i secundàries del nostre cos (cromosomes, gònades,
càrrega hormonal, genitals...).

CONCEPTES MÉS UTILITZATS

Asexualitat | Manca total o parcial d’atracció sexual o falta d’interès en l’activitat sexual amb altres persones. L’asexualitat existeix en un espectre, i les persones asexuals poden no experimentar cap atracció sexual o poden experimentar-ne poca.

Bisexualitat | Persona que se sent atreta emocionalment, romànticament o sexualment per més d’un gènere o identitat de gènere, encara que no necessàriament simultàniament, de la mateixa manera o en el mateix grau.

Cisheterosexual | Terme que s’utilitza per descriure una persona que se sent identificada amb el gènere que se li va assignar al néixer i que li atrauen les
persones del génere contrari al seu.

Cisgènere | Terme que s’utilitza per descriure una persona que se sent identificada amb el gènere que se li va assignar al néixer.

Gai | Home que se sent atret emocionalment, romànticament o sexualment per membres del mateix gènere. Els homes i algunes persones no binàries poden utilitzar aquest terme per descriure’s.

Gènerefluid | Persona amb una identitat de gènere inclassificable o canviant.

Gènere no conforme | Un terme ampli que fa referència a persones que no es comporten d’una manera que s’ajusta a les expectatives tradicionals del seu gènere, o l’expressió de gènere de les quals no encaixa perfectament en una categoria. Tot i que molts també s’identifiquen com a transgènere, no totes les persones que no conformen el gènere ho fan.

Heterosexual | Persona que se sent emocional o físicament atreta per persones de l’altre sexe.

Intersexualitat | Condició de la persona que ha desenvolupat de manera natural qualsevol variació de les característiques biològiques sexuals amb relació als genitals binaris de mascle o femella, als cromosomes, gònades, òrgans sexuals interns, producció d'hormones, resposta hormonal i/o trets sexuals secundaris.

Lesbiana | Dona que se sent atreta emocionalment, romànticament o sexualment per altres dones. Les dones i algunes persones no binàries poden utilitzar aquest terme per descriure’s.
No binària | Persona amb una identitat de gènere que se situa fora de la classificació binària home/dona. Pot identificar-se com a home i com a dona, en algun punt intermedi o totalment fora de les categories tradicionals. Tot i que molts també s’identifiquen com a transgènere, no totes les persones no binàries ho fan. El no binarisme també es pot utilitzar com a terme paraigua que inclou identitats com ara agènere, bigènere, queer o gènere fluid.

Trans* | Persona que experimenta una discontinuïtat entre la identitat de gènere sentida i el sexe assignat. El terme trans és el que té més consens dins del moviment LGTBI perquè tracta de definir i englobar totes les persones i els seus processos i trajectòries vitals que no s'identifiquen amb el sexe o gènere
assignat i inclou les categories de transsexual i transgènere. Ser transgènere no implica cap orientació sexual específica. Per tant, les persones transgènere es poden identificar com a heterosexuals, gais, lesbianes, bisexuals, etc. L’asterisc s’utilitza per englobar totes les formes de ser trans.

ALTRES CONCEPTES 

Androgínia | Combinació de característiques masculines i femenines en una mateixa persona, més enllà del model binari (veure binarisme). Actualment és una forma d’expressió de gènere que defensa el potencial de dinamisme o fluïdesa dels gèneres.

Aliada | Persona que, sense identificar-se com a LGTBIQ+, dona suport als drets de la comunitat LGTBIQ+. Engloba aliats heterosexuals i cisgènere, així com aquells de la comunitat LGTBIQ+ que es donen suport mútuament (per exemple, una lesbiana que és aliada de la comunitat trans).

Binarisme de gènere | Un sistema en què el gènere es construeix en dues categories estrictes d’home o dona. S’espera que la identitat de gènere s’alinei
amb el sexe assignat al naixement i les expressions i els rols de gènere s’ajustin a les expectatives tradicionals.

Desigualtat interseccional | Desigualtat que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat i opressió com l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses o l’origen nacional o ètnic, entre d’altres.

Disfòria de gènere | Malestar significatiu tant cap a les parts sexuades del cos, com cap a formes en les que es dirigeixen a una persona, causat quan el
gènere de naixement assignat a una persona no és el mateix amb el qual s’identifica. 

L'activisme transgènere reivindica la descatalogació de la transsexualitat com a disfòria de gènere o trastorn de la identitat de gènere, termes inclosos, respectivament, en les darreres edicions del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-5,per a la cinquena edició, del 2013), publicat per l'Associació Psiquiàtrica Americana, i de la Classificació internacional de malalties (CIM-10, per a la desena edició, del 2010), publicada per l'Organització Mundial de la Salut.

El juny de 2018 es va anunciar que en l'onzena edició de la Classificació internacional de malalties (CIM-11) la transsexualitat deixaria de ser considerada un trastorn i es classificaria dins l'apartat anomenat incongruència de gènere, en un nou capítol sobre condicions relacionades amb la salut sexual.
 
Drag | Home vestit de dona o dona vestida d'home, normalment amb finalitats d'entreteniment. La drag queen és la reina de la festa, i el drag king, el rei. 

Fal·locentrisme | Actitud basada en la consideració que el penis masculí és el centre de les relacions sexuals.

Heteronormativitat | Règim social, polític i econòmic que imposa les pràctiques sexuals heterosexuals mitjançant diversos mecanismes mèdics, artístics,educatius, religiosos, jurídics, etcètera, ia través de diverses institucions que presenten l’heterosexualitat com a necessària per al bon funcionament de la
societat i com a únic model vàlid de relació sexoafectiva i de parentiu.

Interseccionalitat | Teoria que defensa que les diferents formes de discriminació, com ara l'homofòbia, el racisme i el sexisme, tenen punts de connexió en les causes i s'han d'estudiar de manera interrelacionada per poder combatre-les.

LGBTIQ+ | Acrònim de “lesbiana, gai, bisexual, transgènere intersexual i queer” amb un signe “+” per reconèixer les il·limitades orientacions sexuals i identitats de gènere que fan servir els membres de la nostra comunitat.

Queer | Persona que no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d'identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació
sexual específica.

S'utilitzava inicialment en anglès per a fer referència de manera despectiva als homosexuals. Posteriorment, els mateixos grups de defensa de les persones homosexuals van adoptar el terme, amb la intenció de denunciar el tractament ofensiu que rebien i, alhora, d'esborrar el matís negatiu del mot.

Actualment queer ha eixamplat el significat i no s'aplica únicament a homosexuals, sinó a les persones amb conductes o identitats diferents de les
propugnades des del model heteronormatiu. 

TERF | Sigles de trans-exclusive radical feminism o feminisme radical trans exclusiu traduït al català. Fa referència a una ideologia autoconsiderada feminista que es mostra contrària als drets i a l’existència de les persones trans, especialment les dones trans.

VIOLÈNCIES

Bifòbia | Aversió a la bisexualitat o a les persones bisexuals.

Bollera | Terme utilitzat com a sinònim de lesbiana amb connotació despectiva. Ha estat recuperat per algunes lesbianes, que els ho han reapropiat per
reafirmar-se.

Homofòbia | Aversió a l'homosexualitat o a les persones homosexuals. La bifóbia, la lesbofobia i la transfobia funcionen igual. 

Maricón | Terme utilitzat com a sinònim de gai amb connotació despectiva. Ha estat recuperat per alguns gais, que els ho han reapropiat per reafirmar-se.

Lesbofóbia | Aversió al lesbianisme o a les persones lesbianes.

Patriarcat | (Perspectiva antropològica) Sistema sociopolític en què l'home té el màxim poder i la màxima autoritat i la dona hi queda supeditada i, on les dones són confinades a l’espai privat i la funció reproductora, mentre que els homes es reserven l’espai públic. /// (Perspectiva sociològica-Desigualtat de gènere i sexualitat) Forma d'organització social, política i econòmica basada en la dominació del pare, especialment a partir del control de la reproducció humana, que reserva a l'home el protagonisme en l'espai públic, on exerceix el poder que relega la dona a l'espai domèstic i a la funció reproductora, n'hi reprimeix la sexualitat i s'apropia de la seva força de treball.

Serofóbia | Aversió a les persones seropositives, especialment a les persones VIH+.

Sexili | Obligació que sent una persona del col·lectiu LGBTIQ+ de marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual o identitat de gènere.

Transfobia | Aversió a les identitats o a les persones trans*.
Documentació