Servei d’Agent Cívic

El servei d’Agent Cívic que Benestar Social posa a disposició de la població té per objectiu oferir un servei d’acompanyament en vehicle municipal a totes aquelles persones, majors de 70 anys i/o amb dificultats de mobilitat, que no tinguin mitjans per a desplaçar-se i amb poc suport familiar, que necessitin accedir a establiments i serveis del municipi, per tal de garantir la seva integració social.

També pretén apropar-se a aquelles persones grans més vulnerables per a fer-ne un seguiment en cas necessari. El vehicle municipal està adaptat amb grua i és totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
 
 Es prioritza l’acompanyament als següents serveis i establiments:

  • Serveis sanitaris dins el nostre municipi: visites mèdiques programades, anàlisis clíniques, farmàcia, serveis de rehabilitació, etc.
  • Altres serveis del municipi, més enllà dels relacionats amb la salut, que representin una millora del seu benestar: casal d’avis, cursos, actes, tallers, gestions a l’Ajuntament, correus, connexió amb l’autobús interurbà, tràmits i gestions, etc. També tots aquells acompanyaments que formin part d’un Pla de Treball elaborat per un Treballador i/o Educador Social del Departament de Benestar Social
Es podran efectuar altres desplaçaments, prèviament autoritzats per l’equip de valoració, si la disponibilitat del servei ho permet, i sempre prioritzant els desplaçaments inclosos en aquest llistat.

Per a sol·licitar el servei, cal presentar a Serveis Socials de l’Ajuntament una sol·licitud, juntament amb la documentació que pugui justificar la seva situació. Seguidament, es farà una entrevista a la persona des de Serveis Socials, que si cal serà a domicili, per a poder valorar la situació. Es pot contactar amb Serveis socials als telèfons 93 865 6225 i 607 912 117.
Per accedir al servei d’Agent Cívic cal estar empadronat al municipi, i cal ser una persona amb mobilitat reduïda i/o discapacitat i/o una persona major de 70 anys que no disposi de vehicle propi o bé ja no en pugui fer ús. Els casos que no compleixin aquests requisits seran valorats a part. Qualsevol anomalia que es detecti en les dades recollides serà traspassada a la persona interessada per tal d’aclarir-ho el més ràpid possible.