Ple de l'Ajuntament

El Ple Municipal, regulat a l’article 22 de la LRBRL i a l’article 52 de la LMRLC, és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans i està integrat per tots els regidors del municipi. L’alcalde n’ostenta la presidència i n’esdevé l’alcalde president, comptant amb l’assistència del secretari de la corporació.

Joan Galiano Peralta

Càrrec: Alcalde i regidor de Serveis Generals, de Governació, d'Urbanisme, de Comunicació i de Protocol, de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i de l'Arxiu Municipal, d'Urbanisme, de Medi Ambient, d'Esports i de Mobilitat
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: joan.galiano@biguesiriells.cat
Agenda de l'alcalde
Dedicació: 100%
Retribució: 0,00€ bruts anuals
Registre d'interessos

Mayte Escobar Gomera

Càrrec: 1a Tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Econòmics, d'Igualtat, de Cultura i de Gent Gran
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: mteresa.escobar@biguesiriells.cat
Dedicació: 100%
Retribució: 41.861,82 € bruts anuals
Registre d'interessos

Josep A. Tripiana Rivas

Càrrec: 2n Tinent d'Alcaldia. Regidor de Suport a l'Habitatge Digne i de Joventut
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: josep.tripiana@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Eva Martinez Olombrada

Càrrec: 3a Tinenta d'Alcaldia. Regidora d'Educació
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: eva.martinez@biguesiriells.cat
Dedicació: 50,00%
Retribució: 20.933,01€ bruts anuals
Registre d'interessos

Joan Moreno León

Càrrec: 4t Tinent d’Alcaldia. Regidor d’Obres, Serveis i Manteniment
Partit: Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés
Correu electrònic: joan.moreno@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Antoni Verdugo Pérez

Càrrec: Regidor de Promoció Econòmica, de Turisme i de Riells del Fai
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: antoni.verdugo@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Carolina Aragón Alcázar

Càrrec: Regidora de Serveis Socials
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: carolina.aragon@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:
13.953,94 € bruts anuals

Nico Mayolas Sebastián

Càrrec: Regidor de LGTBIQ+ i de Participació Ciutadana
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: nico.mayolas@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Natalia Fabián Corbacho

Càrrec: Regidora de Noves Tecnologies, Administració Electrònica i Transparència
Partit: Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés
Correu electrònic: natalia.fabian@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals

Lydia Mas Montoy

Càrrec: Regidora a l'oposició
Partit: Grup Municipal Vein@S Bigues i Riells
Correu electrònic: lydia.mas@biguesiriells.cat
Retribució per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats: 47,50 €

Brigida Santiago Leiva

Càrrec: Regidora a l'oposició
Partit: Grup Municipal Vein@S Bigues i Riells
Retribució per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats: 47,50 €

Joan Condins Taxonera

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Junts Per Bigues i Riells
Correu electrònic: joan.condins@biguesiriells.cat
Retribució per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats: 47,50 €

Vicente Márquez Santana

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Partit Popular
Correu electrònic: vicente.marquez@biguesiriells.cat
Retribució per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats: 47,50 €