Ple de l'Ajuntament

El Ple Municipal, regulat a l’article 22 de la LRBRL i a l’article 52 de la LMRLC, és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans i està integrat per tots els regidors del municipi. L’alcalde n’ostenta la presidència i n’esdevé l’alcalde president, comptant amb l’assistència del secretari de la corporació.

Joan Galiano Peralta

Càrrec: Alcalde i regidor de Serveis Generals, de Governació, de Comunicació i Protocol, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de l'Arxiu Municipal, d'Esports, de Mobilitat i d'Obres, Serveis i Manteniment
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: joan.galiano@biguesiriells.cat
Agenda de l'alcalde
Dedicació: 100%
Retribució: 44.856,30 € bruts anuals
Registre d'interessos

Maria Teresa Escobar Gomera

Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde. Regidora de Serveis Econòmics, de Serveis Socials i d'Igualtat
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: mteresa.escobar@biguesiriells.cat
Dedicació: 100%
Retribució: 41.861,82 € bruts anuals
Registre d'interessos

Josep Anton Tripiana Rivas

Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde. Regidor de Suport a l'Habitatge Digne i de Joventut
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: josep.tripiana@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Eva Martinez Olombrada

Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde. Regidora d'Educació
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: eva.martinez@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Antoni Verdugo Pérez

Càrrec: Regidor de Promoció Econòmica, de Turisme i de Riells del Fai
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: antoni.verdugo@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Jesús Cano Sánchez

Càrrec: Regidor de Medi Ambient, de Patrimoni i de Cultura
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: jesus.cano@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Margarida Fontcuberta Tura

Càrrec: Regidora de Participació Ciutadana i de Noves Tecnologies, Administració Electrònica i Transparència
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Francisco Javier Torre-Marin Rodriguez

Càrrec: Regidor d'Urbanisme
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: xavier.torre@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Nico Mayolas Sebastián

Càrrec: Regidor de LGTBIQ+
Partit: Esquerra Republicana de Catalunya-Independents-Acord Municipal
Correu electrònic: nico.mayolas@biguesiriells.cat
Dedicació: 33,33%
Retribució:13.953,94 € bruts anuals
Registre d'interessos

Joan Moreno León

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de Progrés
Correu electrònic: joan.moreno@biguesiriells.cat
Retribució per ple: 47,50 € bruts per sessió.
Retribució per regidor: 56,57 € nets mensuals.
Retirbució per grup polític: 100,00 € nets mensuals.
Registre d'interessos

Felix Pardo Novo

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Ciutadans
Correu electrònic: felix.pardo@biguesiriells.cat
Retribució per ple: 47,50 € bruts per sessió.
Retribució per regidor: 56,57 € nets mensuals.
Retirbució per grup polític: 100,00 € nets mensuals.

Registre d'interessos: Informació no facilitada pel regidor.


Joan Vila Massagué

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Agrupació Veïnal Bigues i Riells
Correu electrònic: joan.vila@biguesiriells.cat
Retribució per ple: 47,50 € bruts per sessió.
Retribució per regidor: 56,57 € nets mensuals.
Retirbució per grup polític: 100,00 € nets mensuals.
Registre d'interessos

José Gómez Tornero

Càrrec: Regidor a l'oposició
Partit: Grup Mixt
Correu electrònic: jose.gomez@biguesiriells.cat
Retribució per ple: 47,50 € bruts per sessió.
Retribució per regidor: 56,57 € nets mensuals.
Retirbució per grup polític: 100,00 € nets mensuals.
Registre d'interessos