Ruta de les Costes d’en Batlles

Distància: 9,8 quilòmetres
Desnivell: 410 metres
Durada: 3 hores
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 16 d'octubre.