Ruta de les fonts de la Vallroja

Distància: 8,5 quilòmetres
Desnivell: 302 metres
Durada: 2 hores 30 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 17 de juliol.