Ruta de Sant Miquel del Fai

Distància: 9 quilòmetres
Desnivell: 407 metres
Durada: 2 hores 45 minuts
Descobreix l'itinerari.
El GEBRACB farà una sortida guiada per gaudir d’aquesta ruta el 13 de febrer.