Ple ordinari gener 2023

Dijous 26/01/2023
Data: Dijous 26/01/2023
Horari: 20.00 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Rieral
Ordre del dia

1. Proposta d’aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Assabentat dels decrets d'alcaldia.

3. Proposta d’aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai per a l'any 2023.

4. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost municipal i la plantilla per l’exercici 2023 (SSE/2022/186).

5- Proposta d’aprovació de l’Addenda al contracte de concessió del serveis de
subministrament d'aigua potable a favor de l'empresa SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA. Interpretació de determinats articles del Plec de clàusules administratives particular. (CON/2023/1).

6. Mocions d'urgència.

7. Precs i preguntes.

Segueix el ple en directe al canal de You Tube del consistori i consulta punt per punt a la vídeo acta!
Documentació