Actualització: Què podem fer i què no?

12/5/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.

Hi ha excepcions en l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes i
respectant la màxima distància possible entre els ocupants.

Està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
Sí, de la mateixa manera que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres de similars amb una única filera de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.
En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La filera posterior al seient del
conductor no es pot ocupar.

I dins de taxis i VTC?
Hi poden viatjar fins a un màxim de dues persones per filera de seients addicional a la del conductor (segona i tercera filera de seients si n’hi ha) amb la màxima distància possible entre els ocupants. En cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, hi podran viatjar tres persones per cada filera
addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.

Les motocicletes, bicicletes i patinets poden circular?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes. Poden viatjar dues persones en el mateix vehicle si porten casc amb visera o mascareta, o resideixen al mateix domicili. En motos d’ús compartit cal fer ús de guants per part del conductor i de l’acompanyant; poden ser els guants habituals de protecció per a motoristes.

El transport públic funciona?
Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. És obligatori l’ús de mascareta. En el cas d’autobusos o trens en què tots els
passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili.


La filera posterior al seient del conductor no es pot ocupar. En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.

Els mercats municipals poden obrir?
Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar. Les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia funcionen sense cita prèvia. Si hi ha parades d’altres productes, requereixen cita prèvia.

Es poden fer els mercats setmanals no sedentaris?
Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals no sedentaris?
Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que només s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar
separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant.
Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús.