Actualització: Què podem fer i què no?

26/5/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.

Quins canvis hi ha en el confinament?

Continua vigent l’Estat d'Alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors.

Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta,amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat a sortir a passejar i a fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.

Atès el que es preveu a la fase 1 de les regions sanitàries de Lleida, Girona i la Catalunya Central, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona ciutat, també s’ha autoritzat:

La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m² de superfície (o altres de més grans amb reducció fins a
400m²), amb mesures de prevenció. Aquesta autorització substitueix la vigent des del 4 de maig, que requeria cita prèvia per comprar o rebre un servei
(ja no es requereix cita prèvia).

La reobertura de terrasses d’establiments d’hostaleria i restauració amb limitacions i condicions de seguretat.Aquesta autorització s’afegeix a la vigent des del 4 de maig, que permet recollir menjar per emportar en els
establiments de restauració i hostaleria, sense consum al local.

Flexibilitzar diferents mesures socials, amb limitacions concretes, com ara grups de fins a 10 persones, l’autorització de vetlles, els enterraments i els actes de
culte. L’obertura de biblioteques, museus, establiments d’actes i espectacles culturals i dels hotels i establiments turístics, amb limitacions d’aforament i
condicions de seguretat i higiene.

La mobilitat general dins la regió sanitària per a les activitats autoritzades. Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i prendre mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius
d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball que s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral
han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.

Des del 21 de maig és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure o qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos
metres entre les persones. 

Des del 22 de maig els municipis amb una població de fins a 10.000 habitants i una densitat inferior a 100 habitants km² que estiguin en fase 0 i 1 podran acollir-se a algunes mesures previstes per a la fase 2.

Des del 23 de maig es permet fer obres amb les mesuresde seguretat i higièniques establertes.

Puc entrar i sortir del meu municipi?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.
 
Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?
No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb
necessitats i el retorn al domicili.

Puc anar a la meva segona residència?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.

Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària, si la meva parella hi té la residència habitual?
No, només hi pots anar si hi tens la teva residència habitual.

Puc anar a la perruqueria, al fisioterapeuta, a l’òptica...?Sí, hi pots anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d’obertura de no superar els 400m² de superfície i respectant les mesures de
seguretat.

Poden obrir els comerços?
Sí, aquells comerços de fins a 400m² de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400m², amb condicions de seguretat (ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb
necessitat de cita prèvia.

Restaurants i similars poden obrir i donar servei?
Sí, poden obrir les terrasses amb les condicions de seguretat requerides i també s'hi poden recollir les comandes prèviament encarregades.

Què es recomana i quines mesures de seguretat cal aplicar en aquests casos?
Consulta les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat comercial i sobre restauració i hostaleria.

Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?
Sí, però quan li portis el que has comprat, recorda que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres i la resta de mesures de seguretat.

Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives. No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties prèvies...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades...), sobretot amb les persones més vulnerables. També es permet, en general, l’assistència a domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat als domicilis dels progenitors o tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

Puc visitar els meus familiars dependents?Sí, fins i tot si viuen fora de la teva regió sanitària, si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingues la distància de 2 metres i evita el contacte físic.
 
Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, per a les necessitats de l’animal. També durant el passeig i l’activitat física i esportiva prevista.
 
Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Sí, sense limitacions dins la mateixa regió sanitària del teu domicili. En el cas que estiguin fora de la regió sanitària del teu domicili, només ho podràs fer en el
temps i la forma imprescindibles per fer-ho sense poder passejar-los en grup.

Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
Sí, sempre que estigui dins de la mateixa regió sanitària, si és per a l’autoabastiment. 

Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?
En el cas de motocicletes i ciclomotors, hi podran viatjar dues persones.
En el dels vehicles de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per filera si utilitzen mascareta i sempre
respectant la màxima distància entre ells.

Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?
Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió sanitària i les mesures de seguretat establertes dins del vehicle.
 
Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones. Als municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km², s’autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 25 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i la higiene de mans.

Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes,impostos...)?
Consulta amb l’ajuntament si pots fer els tràmits de forma telemàtica o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els
dies d’Estat d’Alarma no computen dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’Estat d’Alarma. Encara que sigui vàlid el certificat, ja és possible demanar cita prèvia.

A quines hores poden sortir al carrer els nens i les nenes?
Entre les 12 i les 19 hores, però només una vegada al dia. Als municipis de fins a 10.000 habitants i de menys de 100 habitants per km² no hi ha limitació horària. Recomanem evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents per si hi ha canvis normatius en relació amb aquestes franges, atès que espoden modificar fins a 2 hores abans o després de l’horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

On poden anar els nens i les nenes?
Poden caminar al voltant del seu domicili fins a 1 km de distància. Als municipis de fins a 10.000 habitants i de menys de 100 habitants per km² es pot anar per tot el municipi o fins a 5 km de distància, també als municipis veïns si aquests també són de les mateixes característiques, de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km².

Els nens i les nenes poden anar als parcs, al bosc o a la platja?
Sí, sempre que sigui dins l'àrea de desplaçament permesa i l'Ajuntament no n'ha restringit l'accés.

En un poble a prop de la natura, es pot anar a passejar al bosc o al camp?
Sí, sempre que sigui dins l'àrea de desplaçament permesa i l'Ajuntament no n'hagi restringit l’accés.

Qui pot fer la passejada i com?
Nens i nenes de fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats, com a màxim en grups de 10 persones, excepte en el cas que convisquin junts. Dels 6 anys en endavant han de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones.

Els nens i les nenes poden sortir amb més d’una persona adulta?
Si, poden sortir en grups de màxim 10 persones, excepte que convisquin juntes.

Es pot anar a instal·lacions esportives?
Abans de fer ús de qualsevol instal·lació esportiva, cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament.

Els nens i les nenes poden anar a veure els avis o padrins?
No és recomanable anar a casa dels avis o padrins; en tot cas, cal aplicar mesures de prevenció i higiene, com la distància de seguretat de 2 metres o portar mascareta i higiene de mans. Els grups podran ser de com a màxim
10 persones, sense que s’apliqui aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

Els joves de més de 13 anys poden sortir a passejar?
Els nois i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que els adults en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per poder sortir a l’espai públic sense un adult.
Per tant, poden gaudir del permís per passejar o fer pràctica esportiva individual com els adults, així com anar a comprar o a passejar el gos sense un adult.

Qui pot sortir a fer activitat física no professional a l’aire lliure?
Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixin en centres sociosanitaris de gent gran i aquelles que presentin símptomes o es trobin en període de quarantena domiciliària.

Amb qui es pot sortir a passejar?
Es pot passejar acompanyat de fins a 10 persones no convivents i sense límits en els convivents o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Amb qui es pot sortir a fer esport?
L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 10 persones, excepte en el cas de persones convivents. 

Per on es poden fer els passejos?
Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 km del domicili habitual. En els municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km², els passejos es poden fer al mateix municipi i també es
pot anar a municipis limítrofs fins a 5 km, si també compleixen el criteri de població (fins a 10.000 h i menys de 100 habitants/km²).

Per on es pot practicar esport?
Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del
domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?
Es pot practicar qualsevol esport que no comporti contacte amb terceres persones. 

A quines hores es pot sortir a passejar o practicar esport?
Les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament: entre les 10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores.La resta de persones entre 14 i 70 anys: entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i les 23 hores.

Sóc esportista federat, tinc les mateixes condicions?
Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica de l’esport i les franges horàries. Ara, però, ja pots practicar esport dos cops al dia i fora del teu municipi, sense sortir de la regió sanitària que et correspongui. Per dur a terme l’activitat, pots accedir lliurement als espais naturals que requereixis (mar, rius,
embassaments, d’altres). En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d’animals, es podrà fer a l'aire lliure de forma individual al
recinte on es trobi l’animal, amb cita prèvia i dins la franja establerta.

Els esportistes federats poden entrenar?
Sí, els esportistes de clubs participants en lligues no professionals poden fer entrenaments de manera individual i complint les corresponents mesures de
prevenció i higiene.

Els esportistes professionals poden entrenar?
Els professionals de clubs esportius professionals o societats anònimes esportives poden fer entrenaments fins a un màxim de 14 persones, complint les corresponents mesures de prevenció i higiene.

Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?
No, només pots sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la teva edat, excepte esportistes federats, que poden sortir dos cops
al dia. No obstant això, sí que és compatible dedicar la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, després, acompanyar menors d’edat a passejar.

Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries diferents, no podem sortir juntes?
Sí, podeu sortir juntes a passejar com a màxim deu persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades.

Quins tipus d’activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa estan permesos?
Totes les modalitats sempre que es respecti la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció. 

Quines són les mesures d’higiene generals aplicables a les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa?
A banda de les mesures d’higiene generals, caldrà tenir en compte que:
Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres, és obligatori l’ús de mascareta. No es poden compartir eines ni utillatge de menjar o beguda.
S’ha de netejar i desinfectar el vestuari després de cada ús. S’han de netejar i desinfectar les eines fetes servir. En el cas de l’activitat cinegètica, si implica més d’un caçador, cal disposar d’un pla d’actuació on es detallin les
mesures de prevenció i higiene.

Dins d'un comerç, quantes persones pot atendre cada persona treballadora?
No hi ha un màxim establert. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones. Si no es pot garantir aquesta distància, només es podrà atendre un client dintre l'establiment.

I les persones que treballen a l’establiment, tindran mesures de seguretat especials?
Sí, als centres de treball, la separació entre persones treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de 2
metres. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres.

Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir que es poden mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores. 

Els titulars de les activitats han de posar a disposició de les persones treballadores, en el lloc de treball, de forma permanent, aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats. 

El sistema d’empremta dactilar se substituirà per un altre de control horari sense contacte o es farà servir amb desinfecció després de cada ús individual.
Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, amb una solució de lleixiu en aigua proporció 1:50 acabada de fer o desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment, per tal que es renovi l’aire.
L’ocupació màxima dels lavabos pels clients ha de ser d’una persona (excepte necessitat d’assistència). Se n’haurà de reforçar la neteja i desinfecció. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

Els treballadors amb símptomes s’han de posar en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i han de marxar del seu lloc físic de treball. 

Les obres poden continuar?
Sí, poden continuar sempre que es compleixin les mesures de seguretat, com la distància mínima i la higiene.