Actualització: Què podem fer i què no? Fase 0 avançada

18/5/2020
Preguntes i respostes sobre com hem d’aplicar les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya.
L’Ajuntament de Bigues i Riells difon les restriccions actualitzades de Protecció Civil de Catalunya durant la crisi sanitària pel coronavirus.
Quins canvis hi ha en el confinament?
Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors. Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors
d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions. Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.
Es mantenen les condicions per a activitats de restauració mitjançant els serveis de lliurament a domicili i la recollida de menjar per part dels clients i continua en vigor la prohibició de consumir a l’interior dels establiments.
Actualment, es permet la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m² de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m², amb mesures de prevenció. No es requereix cita prèvia.
Es flexibilitzen diferents mesures socials, amb limitacions concretes: s’autoritzen les vetlles, els enterraments i els actes de culte; es permet l’obertura de centres educatius per condicionar-los i dur a terme funcions administratives, es permet l'obertura de biblioteques i museus amb condicions especials. La Biblioteca de Bigues i Riells obrirà próximament i n'informarà a la població a través del web i de les xarxes socials.
 
Es mantenen les recomanacions a empreses i treballadors de fer teletreball i d’establir mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per
motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.
Puc sortir a comprar quan vulgui?
Sí pots anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys
corresponent a les franges horàries de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.
Sóc esportista federat, tinc les mateixes condicions que la resta de persones?
Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica individual de l’esport i les franges horàries. Ara, però, ja pots practicar esport dos cops al dia i fora del teu municipi, sense sortir de la regió sanitària que et correspongui. Per dur a terme l’activitat, pots accedir lliurement als espais naturals que requereixis (mar, rius,embassaments, d’altres).

En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d’animals, la podràs dur a terme a l'aire lliure de forma individual al recinte on es trobi l’animal, amb cita prèvia i dins la franja establerta.
Puc anar a la perruqueria, al fisioterapeuta, a l’òptica...?
Sí hi pots anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d’obertura de no superar els 400m² de superfície i respectant les mesures de
seguretat.
Els comerços poden obrir?
Sí, fins a 400 m² de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m² , amb condicions de seguretat (distància física de 2 metres amb altres persones, entre d’altres). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia.
Les motocicletes, bicicletes i patinets poden circular?
Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb visera o mascareta o si resideixen al mateix domicili.
En motos d’ús compartit, el conductor i l’acompanyant han de fer servir guants (poden ser els guants habituals de protecció per a motoristes).
Puc assistir a un acte de culte?
Sí pots assistir a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i que es compleixin les mesures generals d’higiene i distància d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis.
Es recomana fer servir mascareta i desinfectar abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent. Caldrà posar a
disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.  No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions.
Cal fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços a terra, embossant degudament les sabates en un espai previst específicament per fer-ho. En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals. 
 
Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions,públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat es restringeix a un màxim de 15 persones a més de l’oficiant. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de
seguretat de dos metres i la higiene de mans.
Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?
Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec i informació amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a quarantena de
14 dies abans de tornar a préstec. No podràs accedir directament als documents i llibres. Pots anar a la biblioteca únicament per recollir i deixar documents que
prèviament hagis demanat.
Els museus estan oberts? Hi puc anar?
Els museus també poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (individual s’entén també com a unitat familiar o de convivència).
Quins establiments i locals poden obrir?
Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma poden obrir fins a una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400m² , amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments, que ha de ser del 30% de l’ocupació màxima. No es poden anunciar ni fer accions comercials amb resultat d’aglomeracions (això no afecta les vendes en rebaixa ni en oferta o la promoció a través de les pàgines web). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb cita prèvia.
Els centres comercials poden obrir?
En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, poden obrir fins a una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 m² , sempre que disposin d’accés directe i independent a l'establiment des de la via pública. 
Puc anar directament a l’establiment?
Sí, hi pots anar, però sempre s’ha de garantir la distància de seguretat, i l’aforament màxim dins dels establiments ha de ser el 30% de l’ocupació màxima. Si no es pot mantenir la distància de seguretat, només podrà entrarhi un client.
Cal cita prèvia per anar als concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes. No vagis a l’establiment si et trobes malament, tens diagnosticada la malaltia o estàs en aïllament.
Quantes persones poden estar dins de l’establiment?
L’aforament màxim dins dels establiments és d'un 30% respecte de l’ocupació màxima. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna de les plantes haurà de complir la mateixa proporció. Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre els clients, només podrà haver-n'hi un.
Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?
No hi ha un màxim, però sempre cal complir la distància de seguretat de 2 metres entre persones, i si es disposen d’elements de protecció (mampares o similar), la distància haurà de ser d’1 metre com a mínim. Si no es poden complir aquestes distàncies, és obligatori utilitzar mascaretes.
Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?
Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, hi pots accedir acompanyant una persona amb discapacitat, un menor o una persona gran, si és necessari.
Els mercats municipals poden obrir?
Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals ja podien funcionar i poden obrir les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.

Els mercats setmanals no sedentaris poden fer-se?
Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació,begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals no sedentaris?
Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia. Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades.


L’afluència a l’espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un terç de l’aforament habitual/total. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal, per assolir un efecte equivalent a aquesta limitació d’un terç de l’aforament.

La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els vianants ha de ser de dos metres en tot moment. Caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells. S’ha de donar preferència als productes alimentaris i de primera necessitat i procurar garantir la no manipulació per part dels consumidors dels productes comercialitzats.

Quines activitats laborals i feines estan restringides o no permeses?
Amb caràcter general, les que suposen l’obertura comercial al públic d’establiments de més de 400 m² d’exposició i venda i els centres comercials.

Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?
Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible. Si no és possible, als centres de treball caldrà mantenir la separació entre persones treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos metres. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres. Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir poder mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores.

Els titulars de les activitats han de posar a disposició de les persones treballadores, de forma permanent, gels hidroalcohòlics o desinfectants. No es podrà fitxar amb sistema d’empremta dactilar o s’haurà de fer amb desinfecció després de cada ús individual. Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, amb lleixiu en aigua proporció 1:50 o desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.

L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament. Caldrà fomentar els mètodes de pagament telemàtic.Els treballadors i treballadores amb símptomes s’hauran de posar en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i marxar del seu lloc físic de treball.

Els centres i serveis on es presten serveis socials estan oberts?
Es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials. Cal prioritzar que els serveis i prestacions es facin per via telemàtica, reservant l’atenció presencial per a aquells casos que sigui imprescindible. Està garantida la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. S’hauran de complir les condicions
que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Les escoles estan obertes?
Està permesa l’obertura de les escoles per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives. S’hauran de complir les condicions que estableix l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Els centres i laboratoris universitaris estan oberts?
Està permesa l’obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives inajornables.

Està permesa l’obertura de laboratoris universitaris per dur-hi a terme tasques d’investigació que li són pròpies.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Les instal·lacions cientificotècniques poden obrir?
Poden reiniciar l’activitat totes les entitats, públiques i privades, que desenvolupin o donin suport a activitats d’investigació científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat. S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?
Està permesa la realització de congressos, trobades,esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Es limiten a 30 assistents. S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.