Ajuts per pal·liar la crisi

11/5/2020
La Generalitat anuncia un ampli ventall de recursos per afrontar les conseqüències econòmiques de la Covid-19, com ara descomptes en els subministraments bàsics o bé ajuts d'habitatge i treball.


Més informació a l'apartat d'ajuts pel Coronavirus de la Generalitat.
http://gen.cat/ajutscrisicoronavir

La irrupció de la Covid-19 a la societat catalana i al món en global està afectant els drets fonamentals de les persones. És per això que la Generalitat de Catalunya ha publicat un ampli ventall d'ajuts per fer front a la situació i l'Ajuntament de Bigues i Riells se'n fa ressò.

En primer lloc, la Generalitat ofereix descomptes en els subministraments bàsics. Hi ha ajuts per poder pagar la factura elèctrica i la de l'aigua, un abonament de 200€ per fer front a despeses bàsiques com l'alimentació o els productes framacèutics i una moratòria pel tall del servei telefònic i d'internet, entre d'altres.

En segon lloc, hi ha tot tipus d'ajuts per a les persones treballadores. En són un exemple el subsidi per a les treballadores de la llar, l'atur pels afectats per un ERTO, l'adaptació a la jornada per cures, l'ajornament de préstecs i targetes de crèdit o bé l'abonament de plans de pensions, entre d'altres. De la mateixa manera, també hi ha diversos ajuts per empreses i persones en règim d'autònoms.

 
 
En tercer lloc, la Generalitat ofereix ajuts d'habitatge de tot tipus. Al seu lloc web publiquen com aconseguir l'ajornament de la hipoteca, la moratòria pels desnonaments, la pròrroga dels contractes de lloguer o bé l'ajornament del pagament dels lloguers, entre d'altres.

L'Ajuntament de Bigues i Riells facilita aquesta informació a la població d'una forma clara i planera, de manera que publica la relació dels enllaços concrets per accedir a cadascun dels ajuts.