Ajuts per a la solvència empresarial

16/11/2021
La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria per als ajuts del Govern d'Espanya en resposta a la COVID-19.

Més informació
Canal Empresa
Actualitat dels ajuts 
La Generalitat de Catalunya ha obert una tercera convocatòria per ampliar les inscripcions als ajuts per a la solvència empresarial, finançats pel Govern espanyol en resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19. Els mesos de juny i de juliol es van publicar les primeres convocatòries.

Aquesta nova convocatòria inclou:

• Ampliació de l'àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
 
 
• Nova consideració dels deutes subvencionables com els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

El termini d'inscripció per a aquesta convocatòria és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

La Generalitat informarà de l'actualitat relacionada amb aquests ajuts des del perfil @FUEmpresacat a twitter, les novetats de Canal Empresa i el servei i de subscripció als avisos.