"Aquí no llencem res! Aquí ho reciclem tot!"

Imatge de la campanya del Consorci per a la Gestió dels Residus
11/11/2022
El Consorci per a la Gestió dels Residus torna a engegar la campanya per fomentar la recollida selectiva per Nadal.
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió de residus i residus d’envasos Ecoembes i Ecovidrio, inicia una campanya informativa i de sensibilització per millorar la qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals i, més concretament, la d'envasos lleugers, vidre i paper/cartró.

L'objectiu principal és fomentar la consciència ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge. Aquests, l'any passat, van ser d'un 45,8%, un punt per sota de la mitjana de Catalunya (46,6%), però lluny encara del 60% que la Unió Europea ha marcat com a objectiu pel 2030.
 
 
Coincidint amb les festes de Nadal i Reis, època de gran consum i de gran generació de residus, el Consorci reactiva la campanya Aquí no llencem res! Aquí ho reciclem tot!.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins les accions per millorar la qualitat i quantitat de la separació en origen, i la gestió dels residus, i té com a objectiu principal contribuir a reduir el volum de residus que no se separen correctament i que van a parar a la fracció de la resta i podrien ser valoritzables si es dipositessin a la fracció de residus corresponent.

Des del 16 de novembre i fins al 31 de desembre, diferents equips d’educadors ambientals recorreran els municipis consorciats per reforçar, a peu de carrer i amb l’entrega de material, la informació sobre quines deixalles s'han de separar a casa de manera selectiva per després dipositar-les als contenidors corresponents d'envasos lleugers, vidre, paper/cartró, orgànica i resta, i contribuir així a millorar la qualitat de la recollida selectiva, acció que té una conseqüència directa en l’eficiència del reciclatge.