Aturem el mosquit tigre

11/6/2021
El Consistori alerta que cal evitar l'acumulació d'aigua per no afavorir la proliferació d'aquesta espècie que pot actuar com a vector d'algunes malalties.
Al mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Aquesta és la premissa del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que ha alertat els ajuntaments de la possible reaparició d'aquest insecte amb l'augment de les temperatures i les pluges de la primavera.

És especialment important aturar la proliferació del mosquit tigre per la seva capacitat d'actuar com a vector d'alguns tipus de malalties. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Bigues i Riells es fa ressò de l'alerta amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i minimitzar els riscos.

Evitar l'acumulació d'aigua és vital

L'ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i, particularment, del mosquit tigre, recull els següents punts a tenir en compte:

Cal prendre les mesures adequades per tal que no es pugui acumular aigua en els objectes i contenidors o elements que estiguin a l'exterior
 
En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits, mantenint-les tapades o en condicions higienicosanitàries mitjançant tractaments de l'aigua adients per tal d'evitar la proliferació de larves de mosquit. En cas d'estar buides, s'hauran de mantenir completament eixutes.

A l'ordenança, es considera que els horts, els solars i les finques en desús són punts específics on cal prestar una especial atenció. Cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, per tant, s'ha de vetllar per tal que no hi hagi cap element on s'hi pugui entollar aigua.