Bigues i Riells compta amb una cartografia digital en 3D del municipi

1/2/2016
El treball l'ha dut a terme la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona ha realitzat la nova cartografia digital urbana 3D a escala 1:1000 de Bigues i Riells i l’ha lliurat al municipi. Per aquest treball, s’han cartografiat 1.252 hectàrees que comprenen els espais de sòl urbà i urbanitzable així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del terme municipal.

El treball s’ha fet a partir de fotografies aèries que han cartografiat el territori amb tècniques fotogramètriques així com amb el treball de camp. El resultat s’estructura en sis fitxers amb l’altimetria, planimetria, toponímia, polígons, vialer i model digital del terreny.


Aquesta és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, el cadastre, les xarxes de serveis o els equipaments.