Bigues i Riells del Fai prepara un estudi de mobilitat urbana sostenible

22/4/2024
La Diputació de Barcelona ha iniciat la redacció del pla local encaminat a un transport universal de qualitat.
Bigues i Riells del Fai comptarà amb un estudi de mobilitat urbana sostenible, gràcies al recurs del pla de mobilitat impulsat per la Diputació de Barcelona.

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són instruments de planificació regulats per la Llei de mobilitat 9/2003. Tenen l'objectiu de definir una estratègia i un programa d'actuacions per a la planificació de la mobilitat en l'àmbit local. Als PMUS s'analitzen tots els mitjans de transport: la mobilitat a peu, en bicicleta, en vehicles privats, en transport públic i la mobilitat de mercaderies.

Les actuacions que es proposen als PMUS van encaminades a la consecució dels propis objectius definits en la Llei de mobilitat i en les Directrius Nacionals de Mobilitat:
  • Configuren un sistema de transport més vinculat a la relació cost-eficiència per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.
  • Augmenten la integració social i comporten una accessibilitat més universal.
  • Incrementen la qualitat de vida de la ciutadania en aspectes com la qualitat de l'aire, la reducció de la contaminació acústica o la qualitat de l'espai públic.
  • Aporten més seguretat en els desplaçaments.
  • Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles, que es basen en un ús més racional dels vehicle privat i una estimulació de l'ús dels modes més sostenibles.
 
 
Com s’està fent?

FASE I: Prediagnosi.
En aquesta fase s'identifiquen els principals objectius del PMUS, així com els elements facilitadors del propi PMUS (equip tècnic, pressupost per implantació del PMUS, etc.). Bigues i Riells del Fai va fer-la a mitjans del mes de març.

FASE II: Diagnosi.
En aquesta fase es detecten les principals mancances i fortaleses del sistema de mobilitat. Això es fa a partir del treball de camp de presa de dades. Actualment, el pla del municipi es troba en aquesta fase amb la presa de mostres. De fet, del 24 al 29 d'abril l'empresa Doymo realitzarà una sèrie d'aforaments de trànsit manuals i automàtics a diversos punts de la xarxa de mobilitat del municipi per determinar la intensitat de trànsit en cada secció.

FASE III: Propostes.
A partir de les dues fases anteriors, es farà un pla d'actuació amb diversos paquets d'actuacions orientats a donar resposta, tant a les mancances detectades, com als objectius identificats en la primera fase.

FASE IV: Aprovació.
En aquest fase es duran a terme tots els tràmits necessaris per tal de poder aprovar un PMUS.