Bigues i Riells del Fai es troba al nivell 3 del Pla Alfa, continua en molt alt o extrem risc d'incendi

24/8/2023
Atesa la situació s'extremen les restriccions i es manté el tancament dels d'accessos a l'espai fluvial del riu Tenes.

Llistat de municipis afectats

Recomanacions
El govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC d'avui 24/08/23 la resolució INT/2959/2023 per la qual es prorroguen i s'amplien les restriccions per l'activació del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), del Pla ALFA i la presència de perill molt alt o extrem en determinats municipis en el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Bigues i Riells del Fai encara es troba al nivell 3 del Pla Alfa, és a dir en perill molt alt o extrem de risc d'incendi. És per això que el consistori manté el tancament d'accessos a l'espai fluvial del riu Tenes a partir del pont de can Noguera i entre La Pineda i Sant Miquel del Fai.
Noves prohibicions derivades de la resolució de la Generalitat aplicades a Bigues i Riells del Fai

1. Encendre foc en tots tipus d'espais oberts.

2. La suspensió temporal, per al període de vigència de la present Resolució, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.

3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.

4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, tret que l'organisme competent de l'Administració hagi d'autoritzar-ne expressament l'ús o resultin necessaris per a l'extinció d'incendis.

5. La introducció o ús de material pirotècnic.

6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi.

7. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat específiques.