Bigues i Riells, municipi feminista

4/6/2020
El ple telemàtic del 28 de maig va aprovar la moció per declarar l'adhesió del municipi al Decàleg per la construcció de ciutats feministes.
Dijous 28 de maig, es va celebrar el primer ple ordinari telemàtic de l'Ajuntament de Bigues i Riells. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, que forma l'equip de Govern, va presentar i aprovar una moció per declarar Bigues i Riells del Fai, municipi Feminista.

Aquesta moció entén els feminismes com a factor de justícia social i per l'erradicació de tota mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.

Mayte Escobar, regidora d'Igualtat, va presentar la moció i va deixar clara la voluntat de l'equip de govern: "Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme –com a motor de canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vid– i que destinem energies i recursos per a incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions, per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels".

Escobar va enumerar diversos indicadors que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones, com ara el desequilibri d'oportunitats laborals per raó de gènere, l'empobriment de les dones grans amb pensions insuficients, la falta de reconeixement econòmic i social de la tasca de cures o bé, la violència masclista.

La moció per convertir Bigues i Riells en municipi feminista neix de la concepció que els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d'una major igualtat. Segons Mayte Escobar "El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d'una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s'hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida".

Què implica ser municipi feminista?
Bigues i Riells és municipi feminista, fet que implica, en primera instància, l'adhesió al Decàleg per la construcció de ciutats feministes. Entre els punts més destacats del decàleg hi ha la priorització de la transversalitat de polítiques feministes i el treball per un pressupost municipal amb perspectiva de gènere, dues iniciatives que ja s'han iniciat.

El decàleg també demana als municipis que impulsin el Pacte Local Contra les Violències Masclistes com un nou marc per superar els protocols actuals. El document també destaca la importància de treballar per un municipi segur i lliure d'agressions sexuals a través d'una revisió urbanística i de l'impuls de mesures a l'espai públic. En el cas de Bigues i Riells, es treballa en el protocol d'assetjament sexual i psicològic i el pla d'Igualtat de l'Ajuntament.

El Decàleg també inclou la promoció de polítiques públiques per educar els infants en la importància de la igualtat i també per atorgar valor als treballs de cura.

Bigues i Riells ja compleix amb el compromís amb la recuperació de la memòria històrica femenina del municipi i de la comarca. L'Institut porta el nom de l'escriptora Maria de Bell-Lloch, el Consistori ha creat el Premi de Poesia Pili Canillas i continua treballant en aquesta línia.

Seguint el deure de les administracions en la seva funció d'agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions masclistes, el ple va acordar, el 28 de maig, adherir-se al Decàleg per la construcció de ciutats feministes i a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

A més, es va comprometre a donar suport a les demandes del moviment feminista, a treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància.

També es va acordar establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d'edificis municipals, servei d'atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d'altres).

De fet, el Consistori ja ha assolit la bretxa salarial a la seva plantilla a través de la implementació de la valoració de llocs de treball revisada.