Cal dur els gossos lligats

24/2/2020
El Consistori recorda les normes de tinença d’animals de companyia.
L'Ajuntament de Bigues i Riells recorda a la població les normes de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics. En el cas dels gossos potencialment perillosos es remarca l'obligatorietat d’estar en possessió de la llicència de tinença o conducció.

Pel que fa a la Presència d’animals de companyia a la via pública l’ordenança regula:
  • A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja, o cadena i collar, amb la seva identificació censal i també la llicència administrativa de tinença en cas de gos potencialment perillós.
  • L'Ajuntament de Bigues i Riells ha detectat un creixement en la presència de gossos potencialment perillosos al municipi. Per aquest motiu, es vol recordar, a la ciutadania les normes de passeig i les possibles sancions.
Normes de passeig

El gos potencialment perillós ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial i ha d'anar lligat amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. No està permès passejar més d'un gos potencialment perillós per persona alhora.

 
 
 
Tanmateix, tots aquells propietaris dels animals que incompleixin els punts anteriorment citats seran sancionats. A l’article 25 del capítol IV de l’ordenança hi ha detallat el cost de les infraccions.

Sancions

No tenir llicència (multa de 2.400€ a 15.000€); no dur morrió (multa de 150€ a 1.500€); no dur el gos lligat amb una corretja no extensible de menys de 2m (multa de 150€ a 1.500€); no senyalitzar les instal•lacions que alberguen gossos perillosos (multa de 150€ a 1.500€); no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (multa de 150€ a 1.500€); no haver fet inscripció al Registre censal (multa de 60,10 € i 150,25 €).

Per la resta de gossos es demana que es portin lligats, les races no perilloses que vagin deslligades es sancionaran igualment però de manera lleu de 50 a 300 €.

Per a saber-ne més només cal consultar el web del Consistori o bé dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.