Cal llicència per tenir gossos potencialment perillosos

12/6/2018
Arran de l'augment d'animals d'aquest tipus al municipi, el Consistori recorda les normes de tinença.
L'Ajuntament de Bigues i Riells ha detectat un creixement en la presència de gossos potencialment perillosos al municipi. Per aquest motiu, es vol recordar, a la ciutadania, l'obligatorietat d’estar en possessió de la llicència de tinença o conducció per a tots els gossos considerats de races potencialment perilloses.

Els gossos de les següents races estan considerats potencialment perillosos, segons l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març: American Stafforshire Terrier, Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu o Japonès. També es consideren potencialment perillosos els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals, així com els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Joan Galiano, alcalde de Bigues i Riells i regidor de Governació, destaca la importància de conscienciar la ciutadania: "És vital que els propietaris de gossos amb aquestes característiques coneguin la seva responsabilitat i obligacions". Galiano també apunta que existeixen mecanismes de seguretat pensats tant pels propietaris com per la resta de la població, que busquen "que tothom estigui còmode i segur en la convivència".

Requisits legals

L’animal considerat potencialment perillós ha d'estar identificat mitjançant microxip i inscrit en el Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament. La llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos és obligatòria, tant per al propietari com per qualsevol persona que passegi l’animal, és personal i intransferible i és única: cal tramitar-ne una per cada gos. La llicència es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Normes de passeig

La persona que passegi un gos potencialment perillós en espais públics ha de portar la llicència administrativa de tinença i conducció. El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial i ha d'anar lligat amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres. No està permès passejar més d'un gos potencialment perillós per persona alhora.
Condicions de les instal·lacions

Les parets i les tanques dels espais que alberguin gossos potencialment perillosos han de ser altes, consistents i estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l’animal. Les portes cal que siguin resistents i dissenyades per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.

Sancions

L'incompliment de la legislació vigent comporta sancions de tipologia diversa:

No tenir llicència (multa de 2.400€ a 15.000€); no dur morrió (multa de 150€ a 1.500€); no dur el gos lligat amb una corretja no extensible de menys de 2m (multa de 150€ a 1.500€); no senyalitzar les instal·lacions que alberguen gossos perillosos (multa de 150€ a 1.500€); no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (multa de 150€ a 1.500€); no haver fet inscripció al Registre censal (multa de 60,10 € i 150,25 €).

Per a saber-ne més només cal consultar el web del Consistori o bé dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.