Campanya per controlar el mosquit

12/6/2024
El consistori difon les mesures preventives que cal adoptar per evitar la transmissió de malalties.
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai reprèn la campanya per controlar el mosquit al municipi. És d'especial rellevància controlar les poblacions de mosquits, ja que existeixen espècies transmissores de malalties. Un exemple n'és el mosquit tigre, que té la capacitat d'actuar com a transmissor de les malalties Chikungunya, Dengue i Zika.

Prevenció, el millor mètode

La prevenció és el millor mètode per al control dels mosquits: cal evitar i eliminar les acumulacions i punts d'aigua. Recomanacions: Buidar, dos cops per setmana, els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, plats d'animals domèstics, etc. Buidar, dos cops per setmana, o tapar amb una mosquitera espessa els safareigs i les basses petites. Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos. Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d'arbres omplint-los de sorra. Mantenir els bidons o dipòsits de recollida d'aigües pluvials tapats mitjançant una tapa hermètica o bé posar-hi una mosquitera prima que s'ajusti bé.
Per obtenir més consells

Què cal fer si ens piquen?

Rentar i desinfectar la zona de la picada, en cas que persisteixin les molèsties, consultar al Centre d'Atenció Primària, trucar al 012, telèfon d'informació ciutadana, o al 061, d'emergències sanitàries.

Per què ara?

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha fet arribar un comunicat d’alerta als ajuntaments en relació amb la presència de mosquits adults al territori. D’acord amb el Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i el Protocol per a la vigilància i control de la Febre del Nil Occidental, s’ha iniciat la comunicació dels casos de Chikungunya, Dengue i Zika. L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai compta amb la seva pròpia ordenança municipal per a la prevenció i control de mosquits i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus) i ha fet campanyes prèvies per controlar els mosquits.
Documentació